מבית לאומי למדינה שבדרך

תקציר העבודה

מטלת מנחה (ממ"ן) 13
קורס 10423 מבית לאומי למדינה שבדרך
יום ג' סמסטר ב' 2019
שאלה 1
ממשלת בריטניה נתנה הזדמנות לציונות, היא אפשרה להם את הקמתו של בית יהודי בארץ ישראל. בתנועה הציונית היו וויכוחים רבים. הוויכוחים היו בעיקר על דרכי בניין הארץ, האם לבנות אותו באמצעות הון לאומי, שיהודי ארצות הגולה וההסתדרות הציונית עוזרת לממן את הבנייה, או באמצעות הון פרטי, שהעולים הגיעו איתו לארץ בכוחות עצמם. וויכוח נוסף היה בשאלת מטרת הקמת היישוב היהודי, כלומר, האם הוא נועד להיות הצלה עבור יהודי אירופה או שיש לו גם יעדים חברתיים לבניית חברה חדשה ומתוקנת.

המשך העבודה בתוך הקובץ