סוגיות בחינוך מיוחד

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 84
שנת הגשה 2022
מספר מילים 1300

תקציר העבודה

שאלה 1( ליחידה 5( )40 נקודות(
קראו את הקטע הבא וענו לשניים מהסעיפים שלאחריו:
המשטרה איתרה בסוף השבוע נער בן 16 שעל פי החשד ניהל כנופיה של ממש, שבה חברו יחדיו
ילדים בני 14-11 ,כולם תושבי העיר, שהתמחו בגניבת כסף ומכשירי טלפון ממתרחצים בבריכה
העירונית.
בחודשים האחרונים הצטברו תלונות רבות במשטרת העיר וכולן היו דומות – מבלים בבריכה סיפרו
כי לאחר שיצאו מהבריכה גילו כי רכושם אותו השאירו על הכיסא נגנב.
בעקבות ריבוי התלונות פתחו השוטרים בחקירה והציבו מארבים בניסיון ללכוד את הגנבים.
במשטרה היו בטוחים שמדובר בבוגרים המבצעים את הגניבות באופן סדרתי, אך הופתעו לגלות
כנופיה של שלושה בני 14-11 שעליהם מפקד הנער. לבן ה-11 היה תפקיד מפתח: תפקידם של
הילדים הבוגרים היה לתצפת על המתרחצים וכאשר היו מבחינים באחד מהם השקוע בשחייה ואינו
חושד, שלחו את הצעיר ביותר לגנוב את הרכוש שנותר ללא השגחה. לא מדובר היה בגניבה חד
פעמית אלא במעשים סדרתיים.
במהלך החקירה התברר כי לאחר הגניבה היה בן ה-11 מעביר את הרכוש לשני הילדים היותר
בוגרים )בני ה-14 ,)ואלה העבירו אותו לבן ה-16 .הוא נהג להוציא מהתיקים כסף וטלפונים שלקח
לעצמו, ואילו את התיק והרכוש חסר הערך השליך לפח אשפה. עבור עבודתם של הילדים נהג הנער
"המפקד" לתגמל אותם במספר שקלים מתוך הסכום הגדול שלקח לכיסו. בנוסף נהגו הילדים
הבוגרים יותר לפרוץ למכוניות שחנו בחניון הבריכה, לשבור את החלון ולהוציא מהמכוניות דברי
ערך. במספר מקרים נהג בן ה-16 ברחבי השכונה ברכבים מפוארים אליהם פרץ לאחר שגנב את
מפתחות המכוניות מתיקיהם של מתרחצים אמידים שהגיעו באופן קבוע לבריכה.
)20 נק'( א. אילו גילויי עבריינות נוער עליהם למדתם ביחידה 5 מופיעים בכתבה? התייחסו הן
לפעולה העבריינית שביצעו בפועל, הן לסוג הקריירה העבריינית והן לאיזה מבין
סוגי העבריינות )טיפוסי קבוצות( ניתן לשייך מקרה זה. ענו תוך הנמקה וציטוטים
מהקטע. האם ניתן לקבוע בוודאות כי מדובר בנערים ממשפחות מצוקה? ענו תוך
התייחסות למידע המופיע בכתבה.
)20 נק'( ב. הסבירו, בנפרד, עבור כל אחד מהנערים שהוזכרו בכתבה האם יוכל לעמוד
למשפט. אם כן, באיזה בית משפט יישפט ואם לא מדוע? נמקו תשובתכם. בחרו
אחד המקרים המתוארים בכתבה וציינו איזה טיפול מומלץ שיציע עבורו בית
המשפט. נמקו תשובתכם תוך התייחסות לקטע.
)20 נק'( ג. הציעו דרך למניעת המקרה המוצג בכתבה מבין דרכי המניעה של עבריינות נוער עליהן
למדתם ביחידה 5( ניתן להציע יותר מדרך מניעה אחת(. פרטו את דרך המניעה
והסבירו כיצד תסייע באופן ספציפי למקרה המוצג תוך התייחסות לכל הנערים
המוצגים בכתבה. נמקו תשובתכם תוך התייחסות לקטע.
שאלה 2( ליחידה 6( )40 נקודות(
קראו את הקטע שלפניכם וענו לשתיים מהשאלות שלאחריו:
יורם בן החמש וחצי הוא בן זקונים להורים מסורתיים, מבוגרים יחסית. ליורם שלוש אחיות
בוגרות, אשר כבר אינן גרות בבית )הבכורה נשואה(. לדברי הגננת יורם מתפקד כמצופה מילד
בגן חובה ואינו מגלה כל קושי. הוא משתתף בפעילויות ומשחק עם הילדים.
אמו של יורם התלוננה לגננת כי הוא תלותי מאוד, שיתפה שהיא חרדה מאוד מהמעבר לבית
הספר וביקשה שיערך לו אבחון בשלות לכיתה א. לדברי האם יורם מסרב להיפרד ממנה אפילו
לזמן קצר ודורש שתישאר איתו בכל אירוע כולל ימי הולדת או ביקור אצל חברים. למאבחנת
סיפרה שיורם מאד ביישן, מגלה קשיי אכילה ושינה, אינו עצמאי בהרגליו, והביעה חשש
שיתקשה לתפקד בביה"ס. האם הודתה שאיננה מאמינה ביכולתו להסתדר לבד כפי שעשו
אחיותיו הגדולות ומציעה תמיד את עזרתה, גם בלי שהוא מבקש ממנה. בעקבות אבחון
הבשלות, תצפיות בגן ושיחות עם ההורים ובעיקר האם, התרשמה הפסיכולוגית כי מדובר בילד
נבון ובעל יכולת למידה תקינה, אשר מגלה קשיים רגשיים שמקורם בקשר עם האם, המאופיין
בסימביוזה רבה. נראה שכל פעילות יומיומית שלא מתקיימת כמו שמקובל )למשל גננת
שמתחלפת, או חוג בגן שלא מתקיים כמקובל, או שינוי של סדר היום( מקשה מאד על תפקודו
והוא נכנס למצוקה וללחץ. עם זאת תמכה הפסיכולוגית בהמלצת הגננת כי יורם יעלה לכיתה
א עם כל שכבת הבוגרים. ביום הראשון בביה"ס, החל יורם לגלות סימני פחד. הוא התנגד
להגיע לביה"ס, וכאשר הגיע לאחר שידולים והסברים רבים, סירב בתוקף להיפרד מאימו
ולהיכנס לכיתה.
בשיחות שנערכו עם ההורים נתגלו קשיים בקשר ביניהם, ניכור, העדר אינטימיות וחילוקי
דעות בסיסיים בכל הנוגע לחינוך וגידול הילדים. האב טען שהאם מפנקת את יורם כי הוא בן
הזקונים והאם הביעה ספק בכל הנוגע ליכולתה לשנות את ההרגלים שכבר נתגבשו. שני
ההורים הביעו רצון בטיפול פסיכולוגי ליורם ובהדרכה עבורם.
)20 נק'( א. הגדירו את ההפרעה של יורם המתוארת בקטע על פי הגישה הפסיכיאטרית לסיווג
הפרעות רגשיות. בחרו 3 הסברים תיאורטיים להפרעות רגשיות מבין ההסברים
התיאורטיים המוצגים ביחידה 6 והסבירו באמצעותם את ההפרעה הרגשית של
יורם. בחרו אחד מההסברים התיאורטיים והציעו דרך טיפול הנגזרת ממנו
שתתאים לדעתכם ליורם. הקפידו לקשר בין ההסבר התיאורטי למקרה של יורם
תוך ציטוט הפרטים המתוארים בקטע.
)20 נק'( ב. הציעו שתי שיטות לאבחון ולבדיקה של ההפרעה של יורם. הסבירו את העיקרון
של כל דרך אבחון ובדיקה, והסבירו כיצד ניתן לבצע אותה עם יורם כשיכנס
לכיתה א. נמקו את תשובתכם. כללו בתשובתכם ציטוטים מהקטע.
)20 נק'( ג. תארו 2 דרכי טיפול בהפרעות רגשיות שלדעתכם יתאימו ליורם. )אין להציע את
דרך הטיפול שהצגתם בסעיף א(. איזו מבין דרכי הטיפול שהצעתם פחות מומלצת
עבורו? הסבירו מדוע. נמקו בחירתכם תוך התייחסות למידע בקטע בעזרתו
גיבשתם את דעתכם. כללו בתשובתכם ציטוטים מתאימים מהקטע.
)נקודות 20( )6 ,5 ליחידות )3 שאלה
בחרו 2 מההיגדים הבאים וציינו נכון / לא נכון לגבי כל אחד מהם תוך הנמקה קצרה )עד 5
שורות(. )כל היגד מנומק – 10 נקודות(.
א. על פי "תורת ההתחברות הדיפרנציאלית" לקטין שנולד לאב עבריין אך גדל במשפחה
מאמצת אמידה, סיכויים גבוהים להפוך לעבריין.
ב. לגיל הקטין המואשם במעשה פשע השפעה מעטה על המסגרת בה ישפט.
ג. מטרת הגישה המערכתית אקולוגית להציע דרכי התערבות לילדים עם הפרעות רגשיות
קשות. הגישה מתמקדת בחלקים הבריאים