אוריינות אקדמית עם הערות

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 98
שנת הגשה 2019
מספר מילים 435

תקציר העבודה

1.
א. אנשי ציבור אינם צריכים לקחת חלק חשוב בניהול אוניברסיטאות, שכן למרות שהממשלה מממנת את מרבית התקציב למוסדות, אנשי הסגל מקדישים את חייהם ואת נשמתם לאוניברסיטה.
ב. –אוניברסיטת מחקר היא אינה חברה עסקית שכן הרווח שיוצא ממנה אינו כסף.
–אנשי הסגל האקדמי משקיעים באוניברסיטה את חייהם ואת כל היכולת האינטלקטואלית שלהם.
–לאנשי ציבור יש אינטרסים שונים מתחומים שונים מחוץ לאקדמיה שפעמים רבות יוצרים ניגוד אינטרסים עם האקדמיה.
מסקנה: האקדמיה צריכה להיות ברובה מופעלת ע"י אנשי הסגל ולא אנשי ציבור.