מבוא לפסיכולוגיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2022
מספר מילים 983
מספר מקורות 0

תקציר העבודה

שאלה 1( 50 נקו'(:
עבור כל אחד מהמשפטים הבאים כתבו אם הוא נכון או שגוי, במידה והוא שגוי הסבירו מה שגוי
במשפט.
א.לפי התיאוריה של האל לגבי מוטיבציה, האורגניזם מחפש גירויים בסביבתו, במטרה
להעלות את סקרנותו.
ב. אכלנים מרוסנים שומרים על משקל גוף תקין.
ג. משקל הגוף קשור באופן בלעדי לגנטיקה של האדם.
ד. מערכת העצבים הסימפתטית מעלה את רמת העוררות של הגוף במצבים רגשיים,
באמצעות הפרשת הורמונים.
ה. לגברים ונשים פעילות מוחית דומה בעיבוד מידע רגשי.
שאלה 2( 50 נקו'(:
ענו בקצרה על 3 השאלות הבאות:
1 .איזו תועלת אפשר להפיק מגילוי הסימנים הביולוגיים בהפרעת הסכיזופרניה?
2 .מה מטרת טכניקת הכסא הריק בטיפול גשטאלט?
3 .הסבירו בקצרה את הקשר בין ההיבטים הביולוגיים להיבטים התרבותיים של הרגש.