נשים בחברה היהודית בארץ ישראל

תקציר העבודה

ממן 15

שאלה 1, סעיף א': בסעיף זה אעמוד על הרקע החברתי של הסופרות בנות העלייה ה-1.
הרקע החברתי של הסופרות בנות העלייה ה-1: כבר מלכתחילה ראוי להדגיש כי התופעה של אישה כותבת הייתה חריגה ויוצאת דופן בקרב ציבור הנשים הארץ-ישראלי בתקופת העלייה ה-1. שהרי האישה המצויה בציבור זה הייתה אישה חסרת השכלה ואידיאולוגיה, שהצטרפותה למפעל היישובי מתקבל יותר כהליכה פסיבית אחרי הבעל, ולא מכוח יוזמתה והכרתה העצמית. והנה על רקע של ציבור נשים זה, לא משכיל, לא מוערך מבחינה חברתית, ונעדר מודעות עצמית משלו, הולכת ומתפתחת בספרות בת התקופה, כתיבה של נשים. כלומר, בתוך הקבוצה הזו של נשות העלייה הראשונה שלא היו משכילות, לא היו מוערכות מבחינה חברתית, ונעדרו מודעות עצמית משלהן, היו גם סופרות, שהיו שונות באופיין והשכלתן משאר הנשים בעליה הראשונה.
נשים אלה זכו להשכלה החורגת מן המקובל אצל נשים יהודיות בנות אותה תקופה, השכלה המצביעה על לימודים תיכוניים, מקצועיים ואפילו אוניברסיטאיים. הן היו בקיאות בלשון העברית ובספרותה. אבותיהן או בעליהן היו מהשורה המובילה בקהילה היישובית (מנהיגים, הוגים או עסקנים), והנושא הלאומי היה חלק בלתי-נפרד מחייהן בבית.
…………………………………………………..
המשך בתוך הקובץ