ממשל ופוליטיקה +

תקציר העבודה

ממן 11

שאלה 1
הטענה המוצגת בשאלה בה המעבר למדינת ישראל אינו יש מאין אלא המשכיות של הבסיס שהיה קודם בתקופת היישוב בו היו קיימים מוסדות שמהווים את ההמשכיות והמעבר למדינה.
הדבר בא לידי ביטוי במס' תחומים דרך מוסדות המעבר שהוקמו, דוגמה אחת היא המפלגות הפוליטיות שהוקמו והיו בנויות על מה שהיה קודם בתקופת הישוב המשיכו והפכו למפלגות..

שאלה 2
ישראל כמדינה דמוקרטית צעירה עמדה במשברים קשים, כדמוקרטיה מאוימת היא ניצבת בפני אתגרים רבים המקשים עליה, אתגרים שאותם אפרט בתשובתי

שאלה 3
ישראל כמדינה דמוקרטית- ישנן מס' תפישות בנושא וחוקרים שונים במחקרים שונים מגדירים את המדינה כדמוקרטית או לא עפ"י תפישתם. באופן כללי ישנן שתי תפישות קוטביות לגבי ישראל ודמוקרטיה ובתווך ישנן שתי תפישות נוספות אותן אציג בהמשך.
1- עפ"י יפתחאל, פלד וגרוס ישראל היא אתנוקרטיה- מדינה יהודית ולא דמוקרטית
2- לעומתם מודל נוסף שנחקר ע"י סמוחה, שפיר, פלד ונבות מציג את ישראל כדמוקרטיה אתנית- "מערכת
פוליטית המעניקה זכויות פוליטיות ואזחיות לפריטים וגם כמה וכמה זכויות קולקטיביות למיעוטים" (סמוחה).
3- תפישה נוספת מציגה את ישראל כמדינה דמוקרטית מערבית ליברלית- מאמינה טוענים שישראל בדומה
למדינות דמוקרטיות אחרות יש פגמים ולכן היא אינה חריגה, כל עוד היא ממלאת את התנאים הדרושים
לדמוקרטיה מתפקדת (בחירות סדירות, חילופי שלטון, ריבוי מפלגות וכו').
4- התפישה הרביעית שבה דוגל נויברגר מציגה את מודל דמוקרטיה עם כתמים- למרות רצונה של מדינת
ישראל להיות דמוקרטיה מערבית ליברלית (המודל הטהור) המציאות הקיימת כאן – היעדר חוקה, היעדר
חופש מדת, סוגיית השטחים… אינה מאפשרת זאת ולכן ישראל היא מדינה דמוקרטית עם כתמים.

ממן 14

שאלה 1-
בשאלה זו אתאר את התפתחות המגזר השלישי לאורך השנים תוך בחינה האם הוא תרם או חיזק את הדמוקרטיה הישראלית.

שאלה 2
המגזר השלישי (חברה אזרחית)- מערכת מושגית , התארגנות של קבוצות שונות לקידום מטרה או מס' מטרות, ההתארגנות היא התנדבותית לא למטרות שלטון ולא למטרות רווח, יש להם ערכים משותפים, עצמאות כלכלית כלפי המדינה והשוק הכלכלי ופעילות אוטונומית להשגת המטרות.

שאלה 3
התקשורת בישראל- איומים על עצמאותה והאם היא יכולה לשמש כבלם לסכנות ?
אלה הדברים אותם אבחן בתשובה לשאלה זו.