ממשל ופוליטיקה 10406

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1535

תקציר העבודה

 

זהותם של ערביי ישראל

הזכות לחופש דת ולחופש מדת. .