מקונקרטי לסימבולי- טיפול באמנות לילדה בעלת קושי בוויסות חושי ורגשי

תקציר העבודה

ציון 95. עבודה שנערכה במסגרת לימודי תואר שני בטיפול באמנות, בקורס גישות בטיפול. העבודה עוסקת במחקר שנעשה ע"י תיאור מקרה של טיפול באמנות לילדה בעלת קושי בוויסות חושי ורגשי.
מבוא
עבודה זו באה לסקור את 'תפיסת העצמי' ((self- psychology, המומשגת מתוך אסכולת 'פסיכולוגיית העצמי' שנוסדה על ידי היינץ קוהוט, ולערוך השוואה בינה לבין טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT). בתהליך הסקירה התאורטית התחוור לי כי שני אסכולות אלו- 'תפיסת העצמי' ו'טיפול קוגניטיבי התנהגותי', אמנם שונים במהותם אך דווקא שוני זה יכול לאפשר טיפול שלם ומקיף יותר.
מושג ה'עצמי' מעורר שאלות רבות ונמצא באזור היותר אמורפי ומופשט של הטיפול. מושג זה נמצא בין תפיסה רוחנית לתפיסה חומרנית, בין ביולוגיה ופסיכולוגיה, בין יש ובין אין. לכן, ישנם רבים המנסים להבינו ולהגדירו (קוזארי, 2003), אך מתקשים להגיע להגדרה קולקטיבית גורפת. לעומתו, טיפול קוגניטיבי התנהגותי-כשמו כן הוא- טיפול מודע, מדויק, המכוון אל הקוגניציה ודרכי החשיבה ובעל יעדים ודרכי טיפול ברורים (בן נפתלי, 2009).
חלקו היישומי של העבודה כולל תיאור תהליך טיפולי, שנעשה במועדונית במסגרת העבודה המעשית שלי. התהליך המתואר הוא עם נעמה (שם בדוי)- ילדה בכיתה ב', בעלת קשיים משמעותיים שהשפיעו על תפקודה בבית ובבית הספר. במהלך השנה חלה ב"ה התקדמות בטיפול שניכרה הן בחדר הטיפול והן בחייה של נעמה. בסיומו של הטיפול הייתה הרגשה חזקה שעברנו תהליך מיטיב.
בעקבות החוויה הטובה והמלמדת שעברתי במהלך העבודה המעשית עם נעמה, בחרתי לחקור את הטיפול על מנת להסיק ממנו מסקנות, לזהות נקודות אור ותורפה ולהגיע לתובנות חדשות. בנוסף, היותה של נעמה בעלת קשיי וויסות הביאה אותי להתעמק בנושא ולגלות עד כמה הוא שכיח אף בסביבתי הקרובה. ההבנה של הצרכים הפיזיים של קשיי הוויסות והשפעתם מבחינה רגשית, חיונית ביותר להורים, למורים ולמטפלים, במיוחד למטפלות באמנות שאצלן החשיפה לחומרים שונים גבוהה במיוחד.

תוכן
מבוא……………………………………………………………………………………………………………עמ' 3
החלק התיאורטי
פרק א – פסיכולוגיית העצמי
א.1 תהליך גיבוש והגדרת העצמי……………………………………………….עמ' 4
א.2 סוגי תפיסת השונים והתפתחותם……………………………………………..עמ' 6
א.3 יחסי זולת עצמי אל מול התפיסה הפסיכואנליטית…………………………..עמ' 8
פרק ב –CBT טיפול קוגניטיבי התנהגותי
ב.1 מהו טיפול קוגניטיבי התנהגותי…………………………………………………..עמ' 10
ב. מרכיבי הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי……………………………………………עמ' 11
ב.3 טיפול התנהגותי קוגניטיבי בילדים………………………………………………עמ' 12
פרק ג – וויסות חושי ורגשי
ג.1 עיבוד חושי ……………………………………………………………………………עמ' 14
ג.2 אבחנה וטיפול בוויסות חושי ……………………………………………………..עמ' 16
ג.3 ויסות רגשי…………………………………………………………………………….עמ' 17
החלק היישומי
פרק ד- שיטת המחקר
ד.1 – תיאור המקרה……………………………………………………………………..עמ' 19

ד.2 ממצאים עיקריים……………………………………………………………………עמ' 19
פרק ה
דיון …………………………………………………………………………………………………………..עמ' 25
סיכום ומסקנות…………………………………………………………………………………………….עמ' 26
ביבליוגרפיה…………………………………………………………………………………………………עמ' 27
נספחים……………………………………………………………………………………………………….עמ' 30