סוגיות בגיל הרך

תקציר העבודה

תיאור המשפחה מבחינה דינאמית רקע                                                                                                                                                    משפחת XXX, האם גילה בת 35 והאב יורם בן 38 , להם שני בנים, רותם בן 10 ויואב בן 5.               האב עובד כמנהל בחברה גדולה, האם עבדה בעבר בתפקידים נחשבים, אך בשל אשפוזה , חדלה לעבוד מזה חמש שנים ומשתתפת בחוגים באופן חלקי, זאת מאז לידת בנה יואב.                         המשפחה הופנתה ע"י צוות מחלקת האשפוז של גילה למפגשים טיפולים משפחתיים.                  גילה טופלה בצורה אמבולטורית השנים מאז שאובחנה , עם שילוב אשפוז במחלקת יום.          במסגרת השיחות, הראתה מוטיבציה ונכונות לשינוי, אך בפועל בתפקודה בבית לא חל שינוי.       במהלך האשפוז , הצליחה במשימות ביצועיות וקוגניטיביות עם יכולת הקפדה על תוצרים באיכות גבוהה, היא החלה לצאת לחופשות בביתה בתדירות גבוהה יותר ואף נעשתה עבורה תוכנית טיפול הכוללת משימות בית.                                                                                                  למרבה הצער, ההתערבות לא הובילה לשינוי יציב ורציף בתפקודה בבית.