סיכום ותרגום מאמרים בקורס ליקויי קריאה האוניברסיטה הפתוחה (10593). פרק 2- מהי דיסלקציה התפתחותית. מאמרים 4 ו-5.

תקציר העבודה

סיכום ותרגום של המאמרים ביחידה 2- מהי דיסלקציה התפתחותית. בקורס ליקויי קריאה (10593) באוניברסיטה הפתוחה.
המאמרים:
Developmental Dyslexia
What is Dyslexia_
בשילוב מדריך הלמידה והשיעורים