סיכום מאמר מחקרי נושא אפליית שחורים מערכת AIR B'N'B - Racial Discrimination in the Sharing Economy : Evidence from a Field Experiment בעבודה אתם מתבקשים לסכם מאמר אמפירי )משתמש בנתונים( שהתפרסם בכתב עת כלכלי בשנים האחרונות.

תקציר העבודה

סיכום מאמר מחקרי נושא אפליית שחורים במערכת