סמינריון בנושא - הקשר בין האידיאולוגיה של הכומר דר' מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית, אשר נוקט במדיניות המאבק הלא אלים למען שיוויון זכויות למיעוט השחור בארצות הברית וגישתו כלפי היהודים כמיעוט נרדף וכלפי מדינת ישראל - כיצד אידיאולוגיה אותה אימץ מרטין לות'ר קינג ג'וניור משפיעה על יחסו כלפי המיעוט היהודי וכלפי מדינת ישראל?

תקציר העבודה

האוניברסיטה הפתוחה

סמינריון בנושא –
הקשר בין האידיאולוגיה של הכומר דר' מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית, אשר נוקט במדיניות המאבק הלא אלים למען שיוויון זכויות למיעוט השחור בארצות הברית וגישתו כלפי היהודים כמיעוט נרדף וכלפי מדינת ישראל
כיצד אידיאולוגיה אותה אימץ מרטין לות'ר קינג ג'וניור משפיעה על יחסו כלפי המיעוט היהודי וכלפי מדינת ישראל?

שם הקורס: חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית – רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית
מספר הקורס: 10336
שם המרצה:
מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:
תאריך עברי / תאריך לועזי

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1.1 מעמד השחורים כמיעוט מדוכא בארצות – הברית עד למחצית הראשונה של המאה העשרים
2
1.2 מאבקו של הכומר מרטין לות'ר קינג ג'וניור למען שיוויון זכויות של השחורים בארצות הברית
4

1.2.1 פועלו של הכומר מרטין לות'ר קינג במסגרת המאבק
4

1.2.2 הישגיו של הכומר מרטין לות'ר קינג במסגרת מאבקו
7
1.3 מעמדו של העם היהודי במהלך מלחמת העולם השניה ואחריה
9

1.3.1 היהודים במהלך מלחמת העולם השניה
1.3.2 היהודים כפליטי מלחמה
9
11

1.3.3 מעמדה של מדינת ישראל כמדינת היהודים
13
1.4 יחסם של השחורים בארצות הברית כלפי הקהילה היהודית ומדינת ישראל
14
פרק 2 – מהי גישתו של הכומר דר' מרטין לות'ר קינג ג'וניור כלפי היהודים וישראל?
16

2.1 מאבק לא אלים ואי ציות אזרחי לחוק על פי מרטין לות'ר קינג ג'וניור
16

2.2 גישתו של הכומרמרטין לות'ר קינג כלפי יהודים ומדינת ישראל
19
פרק 3 – דיון ומסקנות
23
סיכום
26
מקורות
27

תקציר
דר' מרטין לותר קינג ג'וניור, כומר מהזרם הנוצרי – בפטיסטי, הנהיג את מאבקם של המיעוט השחור בארצות – הברית להשגת שיוויון זכויות בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. באותה התקופה, בעוד העולם משתקם מטראומת מלחמת העולם השנייה, החלו להחשף גילויים מזעזעים בנוגע לשואה שביצעו הנאצים כנגד מאות מליונים של בני מיעוטים, ובכללם בני העם היהודי. מדינת ישראל הצעירה עודנה בחיתוליה. לאחר המלחמה, בכירים במנגנוני המדינה הגרמנית הועמדו לדין והוצאו להורג עם הרשעתם בגין ציות לחוקי הרייך. מנהיגים אלו הכשירו את הקרקע באופן המכשיר באופן חוקי את פשעיהם כנגד האנושות, בפשעי מלחמה ובפשעים כנגד השלום. במעשיהם, הם גרמו למלחמה תוך הפרת אמנות בין לאומיות וביצוע מעשי תוקפנות, הפרו כללי מלחמה וכן, ביצעו פשעים כנגד האנושות בכך שביצעו רצח, השמדה, שעבוד, הגליה ופעולות בלתי אנושיות נוספות. פשעיהם היו חוקיים תחת המשטר הנאצי.
באותם השנים, כאשר השחורים נאבקו להשגת זכויות בסיסיות ולשיוויון בין הגזעים בהנהגתו של הכומר, ארצות הברית פעלה למען חיזוקם של משטרים דמוקרטיים ברחבי העולם, תוך התמקדות במדינות באירופה. דר' מרטין לות'ר קינג ג'וניור מייצג דוגמא מובהקת של שפיטה מוסרית מההיבט הפוסט קונבנציונלי. בשנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים החלה המחאה כנגד חוקי הגזע בדרום ארצות הברית ואף החלו להפר אותם במחאה. קינג קרא לשחורים להיכנס למועדונים האוסרים על כניסתם, לנסוע באוטובוסים המיועדים ללבנים בלבד למרות האיסור ועוד. במקביל, נערכו מצעדי מחאה לא אלימים המוניים. בנוסף, קינג הדגיש, כי ייתכן והמפרים את החוק ייאסרו, ייפגעו וייכלאו בעקבות הפרות החוק. יחד עם זאת, על מבצעי המחאה להגיב באופן מאופק על מנת לא להסב את מוקד תשומת הלב של הסובבים לתגובת המוחה, אלא בניסיון לשנות את חוקי הגזע. ואכן, בעקבות פועלם של קינג ותומכיו, שונו חוקים גזענים במדינות רבות בארצות הברית, המדיניות של המחוקק השתנתה והמטרה שלשמה יצא קינג למחאה הושגה. לאורך תקופת האקטיביזים של קינג, באה לידי ביטוי מערכת יחסים סימביוטית בין קינג ובין היהודים. קינג אף טרח להשתמש בנאומיו בדוגמאות מהשואה ובארועים נוספים אותם עברו היהודים כמיעוט ובהם קינג מצא הקבלה עם הקהילה השחורה. הכומר דר' מרטין לותר קינג ג'וניור אף הצהיר מספר הצהרות תמיכה בעם היהודי. במכתבו מבית הכלא העירוני של ברמינגהם, כתב קינג :
“אני בטוח שאילו חייתי בגרמניה בעת ההיא, הייתי עוזר לאחיי היהודים”1 .
בנוסף, לדבריו של מרטין לותר קינג ג'וניור :
"כל מעשיו של אדולף היטלר היו חוקיים בגרמניה… היה לא חוקי לסייע ולנחם יהודי בגרמניה תחת שלטונו של היטלר… אני בטוח שאם הייתי חי בגרמניה של אותה התקופה, הייתי מסייע ומנחם את אחיי היהודים" 2.
לפיכך, נשאלת השאלה מהו הקשר בין יחסו של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כלפי היהודים כמיעוט וכלפי מדינת ישראל ובין האידיאלוגיה שלו כמנהיג המאבק הלא אלים של השחורים כמיעוט בארצות הברית?