עבודה סימנריונית בקורס הקולנוע הפלסטיני

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 94
שנת הגשה 2022
מספר מילים 11605
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

תוכן עניינים

פרק1: מבוא …………………………………………………………………………… 1
פרק 2: תשתית תיאורטית……………………………………………………………… 6
1.1 הגדרת מושג "קוויה" ……………………………………………………………… 6
1.2 פטריארכיה ……………………………………………………………………….. 7
1.3 דיכוי כפול …………………………………………………………………………. 9
1.4 צומוד והתנגדות יומיומית ……………………………………………………….. 10
פרק 3: דיכוי והתנגדות של נשים בסרט ״לא פה לא שם״ ………………………….. 11
פרק 4: דיכוי והתנגדות של נשים בסרט ״החתונה של רנא״ ………………………… 21
פרק 5: סיכום …………………………………………………………………. 29
מקורות ………………………………………………………………………. 31

דיכוי והתנגדות של הנשים בשני סרטים פלסטינים:

(מייסלון חמוד, 2016) ״לא פה לא שם״
ו״החתונה של רנא״ (האני אבו-אסעד, 2002)

קורס: הקולנוע הפלסטיני 10578

שם מגישה: ג׳נאת מחאמיד

פילמוגרפיה
אמירה. דיאב, מוחמד. 2021.
בית נייר, אבו אסעד, האני. 1992.
בחודש התשיעי. נאסר, עלי. 2002.
גן עדן עכשיו. אבו אסעד, האני. 2005.
החתונה של רנא. אבו אסעד, האני. 2002.
האיידול. אבו אסעד, האני. 2015.
ההר שבינינו. אבו אסעד, האני. 2017.
חוש הבוקר. חמוד, מייסלון. 2010.
חתונה בגליל. חליפי, מישל. 1987.
כרוניקה של היעלמות. סולימאן, אליה. 1997.
לא פה לא שם. חמוד, מייסלון. 2016
נאפס, חמוד, מייסלון. 2021.
נצרת 2000, אבו אסעד, האני. 2000.
עומר. אבו אסעד, האני. 2013.
פורד טרנזיט, אבו אסעד, האני. 2003.
שביל החלב. נאסר, עלי. 1997.
Do Not Forget Me Istanbul, אבו אסעד, האני. 2011.
Het 14de kippetje, אבו אסעד, האני. 1998.
Huda’s Salon, אבו אסעד, האני. 2021.
Lona Days in Gaza, אבו אסעד, האני. 1992.
The Courier, אבו אסעד, האני. 2012.