פרקים בתולדות יהודי ארצות הברית 10589

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , ,
ציון 93
שנת הגשה 2018
מספר מילים 1511

תקציר העבודה

שאלה 1

א) תקופת העיצוב של התנועה הרפורמית היא למעשה ההתחלה של הרפורמה עד שתהיה מעוצבת מבחינה ממסדית ותקבל את הצביון שלה.
תקופת העיצוב מאופיינת בחוסר אחידות כיוון שהדברים עדיין לא מגובשים ואין עדיין מוסדות מסודרים או סידור תפילה אחיד.
זו תנועה בהתהוות ולכן יש הבדלים בין הקהילות השונות.
בפרוטוקול טמפל עמנואל ניתן להבחין ברצון לעצב מחדש כל דבר שקשור לדת על פי שלושת המאפיינים של הרפורמה: רציונליזם, מודרניזם ואוניברסליזם, כאשר הדגש הוא על החלטת הקהל באופן דמוקרטי.
גם ערכים שנחשבו לבלתי ניתנים לשינוי, פתוחים לדיון ולשינוי כמו – קיצור התפילות, ביטול ההפרדה בין נשים לגברים בזמן התפילה, ביטול חג שני בגלות, ביטול הדרשה של בר המצווה ושינויים נוספים.

ב) מקור התנועה הרפורמית החל בגרמניה בסוף המאה ה-18, בזמן שבאירופה מתפתחת תנועת ההשכלה ועוברת תהליך מודרניזציה.
ישנם קולות שיוצאים נגד התפיסות המסורתיות של הדת ומדובר יותר ויותר על כך שהפרט צריך להיות במרכז ולנהוג בצורה רציונאלית.