קורס תכנון לימודים הוראה והערכה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2000
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

שאלה 1 )40 נקודות( סעיף א הנחות יסוד של שיטות הוראה-למידה ממוקדות מורה: מלכתחילה שיטות ממוקדות מורה הן שיטות ששמות את המורה במרכז, כלומר המורה הוא הדומיננטי. קבוצה זו מאמינה בשוויון בין בני אדם, רעיון זה נוצר כתוצאה מתקופת העליות שכן הגיעו אנשים חדשים וגם שונים אחד מהשני, אז השלטון רצה ליצור אחידות, ושוויון בין כולם, ככה נוצרה חברה אחת דומה. קבוצה זו משתמשת בהוראה פרונטלית – המורה בפרונט = במרכז, הוא הדומיננטי, עומד מול כיתה שלמה, שיטה זו היא זולה וחסכונית. קבוצה זו מאמינה שהחינוך הוא לכל – כולם ילמדו אותו דבר, וככה נוצר לנו שוויון. קבוצה זו שייכת למטרות שוות+מנות חינוך שוות – כלומר כולם ילמדו מטרות שוות )תכנים שווים(, וכולם יקבלו מנות חינוך שוות )שיטות הוראה שוות( או דרכי למידה שוות, כולם ילמדו באותו קצב, אותה מורה, ואותו חומר. קבוצה זו מלמדת בהוראה פנים אל פנים – המורה נמצא מול התלמידים בכיתה ומלמד אותם פנים אל פנים. בקבוצה זו מיון התלמידים הוא על פי גיל, ככה יש כיתה א, ב, ג… וכל כיתה מהווה גיל מסוים של תלמידים.
הנחות יסוד של שיטות הוראה-למידה ממוקדות תלמיד: קבוצה זו מבוססת על הגישה הפיידוצנטרית = שאומרת שהתלמיד במרכז בניגוד לשיטה ממוקדת מורה. הוראה זו מתאימה את שיטות ההוראה לצרכים של התלמיד, התלמיד הוא הדומיננטי, והוא פעיל, אחראי, ואוטונומי, הוא לוקח את האחריות על
הלמידה שלו, וכל זה במטרה לעזור לתלמיד להגשים את עצמו.