קורס תכנון לימודים הוראה והערכה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2000
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

שאלה 1 – 25 נקודות
:התפיסות של 3 הפילוסופים לגבי הטענה שבני אדם נולדים כ״לוח חלק״ 1. אריסטו: לפי אריסטו, האדם נולד כלוח חלק, וכל הידע שהוא מצטבר בחיים, זה באמצעות
הניסיון והלמידה דרך החושים. אדם משכלל את הידע שלו בעקבות הלמידה. לפי אריסטו המורה צריך ללמד את הילד, לחלק לו את הידע לתחומים ולדיסציפלינות, אך מצד שני לתת לו לחקור
לבד. התפיסה של אריסטו היא- שהילד נולד לוח חלק מנסה לחקור ידע מגלה ידע חדש. 2. סוקרטס: לפי סוקרטס, הילד לו נולד לוח חלק, אלא הוא נולד עם ידע שטמון בו. תפקיד המורה הוא להציג לילד כל מיני בעיות, ואז לתת לילד לפתור אותם, כדי לראות איך הוא חושב, ואיך הוא מפרש את הבעיות האלה. אפשר גם לעשות אתו דו-שיח כי כבר הידע טמון בו, המורה צריך להשתמש בכל מיני דרכים כדי להוציא את הידע הטמון הזה. המורה הוא כמו מדריך שמנסה ליילד את הידע הקיים אצל היל,. אפשר ליילד את הידע דרך שיטת הדיאלוג, צריך לדון עם הילד כדי להוציא ממנו את הידע. למידה מקוונת מסייעת לילד ליילד את הידע הטמון בו; כמו משחקי מחשב, בכל פעם הוא מפסיד הוא יורד שלב, ואם הוא מנצח הוא עולב שלב, זה מסייע לו ליילד
את הידע הטמון בו. 3. אפלטון: אפלטון דומה לסוקרטס, הוא גם מתנגד לטענה שהילד נולד לוח חלק, הוא מאמין
שהידע טמון בילד. הוא גם מאמין ששיטת הדיאלוג מסייעת לילד להוציא את הידע הטמון בו, וגם למידה מקוונת. ההבדל בו הוא בתפקיד של המורה, שבמקום ליילד את הידע של הילד, המורה מנסה לסייע לילד להיזכר את המידע שעדיין לא משוכלל.