שיטות מחקר סטטיסטיקה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
ציון 85
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1697
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

נושא המחקר הנבחר הוא – הקשר בין פעילות גופנית ספורטיבית להצלחה בלימודים
א. מטרת המחקר היא לבדוק האם קיים קשר בין תלמידים שעושים פעילות ספורטיבית לתלמידים ללא פעילות ספורטיבית כלל בהצלחה בלימודים
משמע האם קיים קשר לתלמידים שעושים פעילות גופנית בזמן הלימודים ובהצלחתם בלימודים לבין תלמידים שלא מבצעים פעילות גופנית כלל והאם הציונים תואמים
ב. רקע כללי – בריאות התלמידים ופעילות הגופנית שלהם חשובה מאוד להצלחתם הלימודית שכוללים מרכיבים כמו הפחתת והקטנת הסיכון במחלות לב ריאה בגילאים מאוחרים
התמדה בפעילות גופנית משפרת את התפקוד הקוגנטיבי וגורמת לשינוים במוח ומשפרת את מצב הרוח