שילוב מנקודת מבטן של תלמידות בחינוך המיוחד : כיצד חוו תלמידות עם מוגבלות פיזית וקוגניטיבית את השילוב במסגרות החינוך הרגיל?

תקציר העבודה

מחקר זה עוסק בשאלת השילוב ומשמעותו עבור תלמידים בישראל עם מוגבלויות המשולבים במסגרות בחינוך הרגיל. היקף המחקר מצומצם ועל כן הוא מתמקד בחוויית השילוב מנקודת מבטן של שלוש תלמידות בגילאי העשרה עם מוגבלות פיזית וקוגניטיבית, כל המשתתפות במחקר מתניידות באמצעות כיסא גלגלים ממונע ובעלות מוגבלות קוגניטיבית שאפשרה לאסוף מידע לביסוס שאלת המחקר.
הסיבה לבחירה בנושא מחקר זה נבעה מתוך התעניינות והתעסקות רבה בנושא השילוב בתחום החינוך המיוחד ולאחר לקיחת חלק בחוויית השילוב כסטודנטית וכמורה. קיימים מחקרים רבים בנושא השילוב וכיצד לייעל אותו באופן המקסימלי, חשיפה למחקרים כאלו ואחרים בנושא הובילה אותי למסקנה אחת- קולם של התלמידים אינו נשמע בתחום בו הם חווים את השינויים וההתרחשויות. בעוד אנשי חינוך, מטפלים, הורים, משלבים ואף תלמידי החינוך הרגיל באים לידי ביטוי במחקר בנושא השילוב ובמסקנות שעוד מעצבות את אופיו של שילוב במסגרות בישראל, תלמידי החינוך הרגיל אינם לוקחים חלק ברוב רובם של המחקרים בנושא על אף שמטרת השילוב לפי הגדרות היא ביסוס מקומם של אנשים עם מוגבלויות בחברה ובסביבה בה הם חיים כחלק אינטגרלי מהם. לכן, מטרת המחקר היא כיצד חוויית השילוב מתבטאת מנקודת מבטן של תלמידות החינוך המיוחד ששולבו במסגרות רגילות, בתוכניות שילוב שונות, על מנת להסיק מסקנות בנושא מתוך הסתכלות מזווית ראייתו של האדם המשמעותי ביותר בתוכנית השילוב- התלמיד עם המוגבלות.
בשל הסיבה כי המחקר נעשה בהיקף קטן וכולל בו שלוש משתתפות, כולן בנות עם מוגבלות פיזית וקוגניטיבית, למחקר מגבלות רבות והוא דורש מחקרי המשך שיתגברו על מגבלות אלו ויבססו את המסקנות שיוצגו בו. יחד עם זאת, ניתן לראות כי מתוך ממצאי המחקר ותוך התבססות על מחקרים קודמים בנושא, קיימות מסקנות חיוביות ושליליות הנוגעות להשלכות חוויית השילוב על התלמידות המשולבות בשני תחומים עיקריים- החברתי והלימודי.
בסקירת הספרות יוצג רקע על נושא השילוב וחוק החינוך במיוחד בדגש על התפתחויות בנושא במדינת ישראל. לאחר מכן יעסוק הרקע התאורטי במונחים מתחום המוגבלויות מתוך חשיבותם לממצאי המחקר ולדיון סביב שאלת המחקר- כיצד באה לידי ביטוי חוויית השילוב מנקודת מבטן של תלמידות בחינוך המיוחד? מושגים כמו איכות חיים, הכללה, קביעה עצמית וסנגור עצמי.

תוכן עניינים:
פרק 1 סקירת ספרות- רקע תאורטי
1.1 החינוך המיוחד בישראל
1.2 שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל
1.3 חוק השילוב ויישומו
1.4 שילוב מנקודת מבטם של תלמידים
1.5 איכות חיים – שום דבר עלינו בלעדינו
1.6 קביעה עצמית וסנגור עצמי
1.7 ריצוי הסביבה
פרק 2 ממצאים
2.1 מתודולוגיה
2.2 תמות מתוך המחקר
2.3 רגשות סביב חווית השילוב
2.4 חוויות מהמסגרת המשלבת
2.5 חוויות מבית הספר אילנות
פרק 3 דיון ומסקנות
3.1 רגשות סביב חווית השילוב
3.2 חוויות מהמסגרת המשלבת
3.3 חוויות מבית הספר אילנות
3.4 מגבלות המחקר
סיכום