תאטרון בחברה (מתוקן)

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1254

תקציר העבודה

שאלה 1:

צפו בסצנות 5 (הכלא הצבאי) – 9 (פריצת המלחמה) בהצגה "גורודיש" ( המסומנות בהצגה באתר הקורס.)
תארו בקצרה את אירועי הסצנות. ציינו 2 סימנים אותנטיים הנושאים גם משמעות רטורית, ו – 2 סימנים
רטוריים אותם ניתן לזהות בסצנות אלה. איזו משמעות חברתית נובעת מסימנים אלה לדעתכם?

– תמונה 5: מתחילה בכניסת קצין בשם כרמלי אל תוך הכלא הצבאי על ידי הרס"ר ברדוגו…
תמונה 6 : הסצנה מתרחשת בחדר שינה של גנרל בשם שמואליק …תמונה מספר 9: גורודיש (המח"ט) עולה על צלע ועל ידו עומד הסג"ן שלו תוך כדי הוא נואם לחיילים שלו רגע לפני צאתם לקרב המלחמה. אין לראות כלל את החיילים ….

סימנים רטוריים הם סימנים שמשדרים לנו שהם בחירה אמנותית, כלומר עוברים הבנייה מלאכותית ובדיון, ממציאים את הסימן עבור ההצגה, למשל:


סימנים אותנטיים בעלי משמעות רטורית:

שאלה 2:
צפו וקראו את הסצנה במחזה "פרחה שם יפה" ( השיר "מרגרטיה בכר" ) ואתרו בה ( ציטוט והסבר) את
תכונות השפה הרזה: "לשון "עובדתנית", אוצר מילים וצירופי לשון הנטולים מן העברית המדוברת על שיבושי
הלשון שלה". איזה מסר חברתי נובע לדעתכם מהשימוש בשפה רזה בשיר זה?

– השפה הרזה "המדוברת" במחזות החלה בשנות השמונים והתשעים והגיעה לבמה כשייסדו את התאטרון הקאמרי ולאט לאט התפשטה לשדה התאטרון כולו…

ניתן לזהות בשיר "מרגריטה בכר" במחזה "פרחה שם יפה" שלושת מאפיינים של שפה רזה, והם:

דוגמאות של שילובי שפה גבוהה יחד עם שפה נמוכה:

דוגמאות של שימוש בסלנג:


דוגמאות מהסצנה לגבי שימוש בשפה משובשת ולא תקנית:

מטרתם של צירופים בין שפה גבוהה לשפה נמוכה, השימוש בסלנג והשימוש בשפה שאינה תקינה הינו בעיקר לצאת נגד ההגמוניה….

דוגמא של שימוש בעובדות סתמיות ומיותרות:


לאמירה זו יש משמעות חברתית עמוקה כך שהיא מצביעה על מעמדן החברתי הנמוך של הנשים בהשוואה….