תרבות וארגונים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1191
מספר מקורות 1

תקציר העבודה

תרבות וארגונים – ממ"ן 11
שאלה 1
בחברת פייסבוק התרבות הארגונית היא בראי הגישה הפונקציונליסטית ניהולית, מדובר בדרך בה הארגון מתמודד עם בעיות המתקיימות בו ויוצר דרך להסתגלות בתנאי סביבה קיימים, העובדים בארגון נדרשים להסתגל לדפוסים הללו עם הזמן, כך ניתן לראות בכתבה נקודת מבט ניהולית, הצד של הארגון והמנהלים הוא בסדר העדיפויות מעל העובדים בארגון. ההנהלה מבצעת החלטות מבלי לשתף את עובדיה וכך היא מנחיתה על העובדים את התרבות הארגונית. לשם יעילות ארגונית לשיפור תפוקות הארגון. מאחר והארגון יכול להשתמש בתרבות שלו ככלי ניהולי ובמקרה של חברת פייסבוק לא צלח לגמרי

שאלה 2
הגדרה נוספת לתרבות הארגונית היא גישת הקונפליקט החברתי אשר מדגישה את ניגוד האינטרסים בין קבוצות שונות בארגון. בעיקר בין מנהלים לעובדים כמו בתרבות הארגונית של פייסבוק שהמנהלים דורשים מהעובדים להתיישר עם ההוראות שלהם ולהתנהג בנחמדות גם אם לא מרגישים כך.
בכתבה מתוארת חברת פייסבוק בקונפליקט בארגון, קיימות קבוצות בהן המנהלים לחוד והעובדים לחוד, קיימים מעמדות של יחסי כוח, שליטה והבדלי סטטוס.
גישת הקונפליקט לפי מרקס