10354 דיני עבודה

תקציר העבודה

10354 דיני עבודה – ממ”ן 15, ציון 97 – כולל הערות המנחה.
13011 משפט העבודה.

שאלה 1: שביתות.
הסכם קיבוצי מיוחד שתוקפו לשנתיים מה-1/1/2012. בהסכם הקבע, בין השאר כי:
העובדים מתחייבים לא לשבות במשך שנה בשל סיבה הקשורה לשכר ולתנאים סוציאליים.
ב-2013 ההנהלה החליטה לבטל תוספת שכר שהתחייבה לתת לעובדים פעם בשנה. העובדים כינסו אסיפת עובדים ובעקבותיה פנו להסתדרות הכללית (הארגון היציג). ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה ושלחה הודעה לממונה על יחסי העבודה. 7 ימים לאחר משלוח ההודעה החלו העובדים לבצע עבודתם באופן איטי.

שאלה 2: הסכם קיבוצי.
ההסכם הקיבוצי בין חברת “חשמלית”, שהיא חברה ציבורית המספקת החשמל לאזור הצפון, ובין מועצת פועלי חיפה פג ב-5/5/13. נציג מועצת פועלי חיפה וחברי ועד העובדים מנהלים מו”מ עם הנהלת החברה לצורך חתימת הסכם קיבוצי חדש. ועד העובדים אינו מרוצה מהמו”מ.

שאלה 3: הפרטת חברה.
“תעשיית הנשק” בע”מ היא חברה ממשלתית המייצרת כלי נשק ואמצעי לחימה. הנהלת החברה הודיעה על כוונתה להפריט את החברה (למכור את מניותיה לגורמים פרטיים), וכן הבהירה לעובדים כי אינם חייבים להמשיך לעבוד אצל המעביד החדש והם יכולים להתפטר בדין מפוטר.
נציגי מועצת הפועלים דורשים מהחברה להמשיך להעסיק את העובדים או לפטרם.
בג”צ 8111-96, 922/97 ההסתדרות העובדים החדשה נ’ התעשייה האווירית לישראל ורמת”א.