10519 כלכלת עבודה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 16
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2016
מספר מילים 944

תקציר העבודה

10519 כלכלת עבודה ממן 16, ציון 95 – כולל הערות המנחה.
חומר הלימוד למטלה: יחידות 5 ו 6.
נושאים: תחרות משוכללת, מונופסון, שכר מינימום, איגודי עובדים.

שאלה 1:
פונקציית הייצור של כל פירמה היא…היצע העבודה העומד בפני הפירמה הוא….מחיר המוצר =1.
א. הפירמה פועלת בתנאי תחרות משוכללת – רמת השכר בשיווי המשקל, כמות המועסקים בפירמה, רווחי הפירמה.
ב. הפירמה היא מונופסון – רמת השכר בשיווי המשקל, כמות המועסקים בפירמה, רווחי הפירמה.
ג. הממשלה קובעת שכר מינימום בגובה 60 – שיווי משקל, רווחי הפירמה.
ד. הממשלה קובעת שכר מינימום בגובה 40 – שיווי משקל, רווחי הפירמה.

שאלה 2: מטרת האיגוד – מיקסום הכנסות חבריו.
בענף 600 עובדים זהים ו- 100 פירמות זהות. פונקציית הייצור של כל פירמה בענף היא….
א. הענף פועל באופן תחרותי – רמת השכר, מספר המועסקים בכל פירמה, הרווח.
ב. העובדים התאגדו. לחבר איגוד שאינו מועסק בענף אין הכנסה כלל – – רמת השכר, מספר המועסקים בכל פירמה, הרווח.
ג. בהמשך לסעיף ב’, כל חבר איגוד המועסק בענף צריך להפריש 1.85 ש”ח מהכנסתו לקרן אבטלה של האיגוד. כל חבר איגוד שאינו מועסק בענף מקבל ש”ח
האם בתנאים אלה הכנסת חברי האיגוד המועסקים בענף-לאחר ההפרשה לקרן האבטלה- עלתה לעומת סעיף א? האם הכנסתם של חברי האיגוד המובטלים עלתה לעומת סעיף א? הסבירו את התוצאה שקיבלתם.

שאלה 3: מטרת האיגוד – מיקסום תועלת חבריו.
באיגוד 1,000 חברים זהים. הביקוש לש”ע הניצב בפני האיגוד: …פונ’ התועלת של חברי האיגוד…
א. השכר שידרוש האיגוד ומספר שעות העבודה של כל עובד.
ב. תועלת חברי האיגוד.
ג. הניחו כי ניתן להשיג תועלת של 140 בלי להיות חבר איגוד וכי ישנם עובדים שאינם חברי איגוד. אם ניתן להצטרף ולעזוב את האיגוד באופן חופשי- האם תחול עלייה או ירידה
במספר חברי האיגוד? הסבירו.

שאלה 4 – שאלת רב ברירה:
פירמה היא מונופסון. הממשלה קובעת שכר מינימום הגבוה מהשכר אותו שילם המונפסון ונמוך מהשכר ששולם בתנאי תחרות.
א. הפירמה תעסיק יותר עובדים ורווחיה יגדלו.
ב. הפירמה תעסיק פחות עובדים ורווחיה יקטנו.
ג. הפירמה תעבור להפסד.
ד. הפירמה תעסיק יותר עובדים ורווחיה יקטנו.
ה. תשובות א, ב, ג ו- ד אינן נכונות.