10619 פסיכופתולוגיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 96
שנת הגשה 2022
מספר מילים 831

תקציר העבודה

 

נושאים:
פרק 1 – פסיכופתולוגיה: סקירה כללית וגישות מחקר
פרק 2 – מבט היסטורי ומבט עכשווי על התנהגות רצויה – למידה עצמית
פרק 3 – גורמים סיבתיים ונקודות מבט בפסיכולוגיה
פרק 4 – הערכה קלינית ואבחנה
פרק 5 – עקה ובריאות הגוף והנפש
פרק 6 – פאניקה, חרדה, טורדנות ועוד