10627 תורת המחירים א

תקציר העבודה

תורת המחירים א 10627 – ממ”ן 12, ציון 92 – כולל הערות המנחה.
חומר הלימוד למטלה: יחידה 3-4.
נושאים: פונקציית ביקוש רגיל, פונקציית ביקוש צולב, פונקציית אנגל, רווחת (תועלת) הצרכן.

שאלה 1:
צרכן צורך שני מצרכים, מצרך 1 ומצרך 2.
הכנסת הצרכן היא I ש”ח ומערכת מחירי המצרכים היא …
העדפות הצרכן מיוצגות על-ידי פונקציית התועלת…
א. פונקציית הביקוש של הצרכן לשני המצרכים.
ב. פונקציית הביקוש הצולב של מצרך 1 ביחס למצרך 2 כאשר 400= I ו- 10 = p1 . + איור מתאים.
הניחו כעת כי לרשות הצרכן סל תחילי (200,0 = x) (ולא הכנסה כספית.)
ג. פונקציית הביקוש הרגיל של הצרכן למצרך 1. הציגו את תשובתכם באיור מתאים.
ד. כיצד משתנה רווחת (תועלת) הצרכן ביחס לרווחתו בסעיף ג’ אם חל גידול במחיר מצרך 1?

שאלה 2:
צרכן צורך שני מצרכים, מצרך 1 ומצרך 2.
הכנסת הצרכן היא I ש”ח ומערכת מחירי המצרכים היא …
העדפות הצרכן מיוצגות על-ידי פונקציית התועלת…
א. פונקציית הביקוש הצולב למצרך 1, כאשר הכנסת הצרכן היא 1000 ש”ח ומחיר מצרך 1 הוא 10 ש”ח. הדרכה: חלקו את תשובתכם לשני תחומים.
ב. פונקציית אנגל למצרך 1 כאשר מערכת המחירים היא (10,5) = p . הדרכה: חלקו את תשובתכם לשני תחומים.
סווגו את מצרך 1 ביחס להכנסה בכל תחום. ציינו בכל תחום האם מדובר בפתרון פנימי או פינתי לבעיית הצרכן.

שאלה 3:
סטודנט באוניברסיטה צורך שני מצרכים, השכלה גבוהה ומצרך מצרפי . העדפות הסטודנט מיוצגות על-ידי פונקציית התועלת….e מציין את מספר הקורסים אליהם הוא נרשם במהלך שנה אחת. הכנסת הסטודנט היא I ש”ח ומערכת מחירי המצרכים היא….
א. טענה: “הסטודנט לא יבחר להירשם ליותר מ- 10 קורסים, ללא תלות ברמת הכנסתו ובמערכת המחירים”.
ב. פונקציית אנגל להשכלה גבוהה…כאשר מערכת המחירים היא….הניחו כי הסטודנט יכול לרכוש חלקי קורסים.

שאלה 4:
צרכן צורך שני מצרכים, מצרך 1 ומצרך 2. העדפות הצרכן מיוצגות על-ידי פונקציית התועלת….
א. הסל התחילי של הצרכן הוא (10,10) =x ומערכת מחירי המצרכים היא p = (2, 2).
1. פונקציית הביקוש של הצרכן למצרך 1 ולמצרך 2.
2. טענה: “בנתוני סעיף ב’ כל שינוי ביחס המחירים לא יביא לשינוי ברווחת ( תועלת) הצרכן”.