סמינריון - הקהילה היהודית בארה"ב ויחסה לישראל בשנות ה-80 וה-90

סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2003
מספר מילים 7236
מספר מקורות 23

תקציר העבודה

הקהילה היהודית בארה"ב ויחסה לישראל בשנות ה-80 וה-90 תוכן עניינים

1 .                   מבוא.
________________________________________עמ' 1-2.
2.                   הקהילה היהודית בארה"ב: _________________________עמ' 3-4.
·        מקורות.
·        הרכב אתני.
·        ארגונים פנימיים.
3.                   הזיקה לישראל: __________________________________עמ' 5-8.
·        אפקט השורשים.
·        אחריות ושותפות גורל.
·        ממדים דתיים-אתניים בהזדהות עם ישראל.
·        בעיית הנאמנות הכפולה.
·        ציונות לעומת פרו-ישראליות.
4.                   פרשת פולארד. _____________________________________עמ' 9-13.
5.                    משבר "מי הוא יהודי".
_______________________________עמ' 14-18.
6.                   ההתקוממות בשטחים. ________________________________עמ' 19-21.
7.                   תגובה לאירועים או תהליך היסטורי בלתי נמנע? ______________ עמ' 22-23.
8.                   סיכום ומסקנות. ____________________________________ עמ' 24-26.
9.                   ביבליוגרפיה.
_______________________________________עמ' 27-28.