עבודת סמינריון - התאבדות לאור ההלכה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2001
מספר מילים 5744
מספר מקורות 30

תקציר העבודה

תוכן העניינים:
       Ò         מבוא                                                                                                    עמוד
3 .
       Ò         פרק א':
הגדרת ההתאבדות                                                               עמוד
4 .
       Ò         פרק ב':
קידוש ד' או המתה עצמית?                                                 עמוד 9 .
       Ò         פרק ג':
חובת הצלת נפשות                                                                עמוד
1 7.
       Ò         פרק ג' – 1: האם קיימת חובת הצלת נפשות כלפי המתאבד?
       Ò         פרק ג' – 2: שלבים בהצלת מתאבד        Ò         פרק ד':
השפעת ההלכה על שיעור המתאבדים                                עמוד
2 4.
       Ò         סיכום                                                                                                  עמוד
3 0.
       Ò         ביבליוגרפיה                                                                                        עמוד
3 3.
מבוא.
בשנים האחרונות הפכה תופעת ההתאבדות לנפוצה יותר ויותר. זוהי תופעה חברתית שיש לתת עליה את הדעת.
בחרתי לעסוק בעבודה זו בנושא זה ממספר היבטים ושאלות המעסיקות אותנו כיהודים שומרי תורה ומצוות.
ראשית אעסוק בהגדרת ההתאבדות, לשאלה זו משקל רב ביותר בקביעת הלכות האבילות ודיני הקבורה.
בפרק השני אעסוק במקרים בהם היהדות מתירה לאדם לאבד עצמו לדעת וזאת מתוך הפולמוס הידוע על התאבדותם של אנשי מצדה.
בפרק השלישי אעלה את הסוגיה החברתית האם קיימת חובת הצלת נפשות של המתאבד.
בפרק הרביעי בחרתי לנתח את השאלה האם ההלכה והיהדות מהוות גורם משפיע על שיעור ההתאבדות בצבורים מסוימים.
ברצוני להקדיש עבודה זו לזכר סבתי רחל נאומבורג ע"ה ששימשה עד פטירתה כיועצת חינוכית וניסתה ככל יכולתה למנוע תופעה זו ורבות נוספות בחברה.
אני רוצה להודות לבעלי ואבי שעזרו לי רבות במציאת המקורות לעבודה וכן בהבנתם.
אני מקווה שתיהנו מקריאת עבודתי זו.
                                                                                                                        קריאה מהנה ומועילה.