13034 ניהול התפעול בארגון

תקציר העבודה

13034 ניהול התפעול בארגון – ממ”ן 11, ציון 100.
10688 ניהול התפעול 2.
חומר הלימוד למטלה: יחידת לימוד 1 (פרק 7 בספר הקורס).
נושאים: עץ מוצר, מדיניות ייצור LFL, מדיניות ייצור אופטימלית, קיבולת ייצור מינימלית, תוכניות ייצור, עלות כוללת.

שאלה 1:
במפעל מייצרים את מוצר A המורכב משלושה חלקים .D,C,B חלק B מורכב גם הוא במפעל וחלקים C וD- נרכשים מספקים שונים. המפעל מבצע הרכבה של החלקים השונים לכדי מוצר סופי – A. ההרכבה נעשית באופן הבא: להרכבת מוצר A נדרשות שתי יחידות של חלק B ושלוש יחידות של חלק C. להרכבת יחידה אחת של פריט B נדרשות יחידה אחת של C ושתי יחידות של D. זמני ההרכבה של A וB- הם שבוע וזמן האספקה של חלקים D,C הוא שבוע.
להלן תוכנית ההזמנות למוצר A…..
בסוף שבוע 5 מתוכנן שיהיה במחסן 5 יחידות של A,
בסוף שבוע 2 צפויה להגיע הזמנה של 40 יחידות של D מהספק .
לקוח מסוים העביר למפעל הזמנה לרכישת 10 יחידות של B בשבוע .
א. עץ המוצר של מוצר.A.
ב. תוכנית העבודה – מדיניות הייצור היא LFL לכל הפריטים.
ג. מדיניות ייצור אופטימלית לפריט D , אם ידוע ש K=150$, h=1$
ד. קיבולת ייצור מינימלית של תחנת ההרכבה של B כדי לעמוד בדרישות של פריט B לפי סעיף ב?

שאלה 2:
במפעל מייצרים מדרסים בהזמנה אישית לאנשים בעלי מידת נעליים 47 ומעלה.
להלן הביקושים נטו של המדרסים לשבועות הקרובים….
כמו כן ידוע ש-K=100$, h=15$
עבור כל אחת מהשיטות הבאות, מצאו את תוכנית הייצור ואת העלות הכוללת:
FP(2)
FQ לפי – EOQ
S&M
LUC
WW