התפתחות היחסים עבודה – משפחה בקרב הנשים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2004
מספר מילים 2297
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

     הרבה תמורות מהפכניות אירעו במאה העשרים, אולם המהפכה הדומיננטית בשליש האחרון של המאה היא המהפכה של המשפחה, בעקבות תיעוש (פרס,  2000). התרחשו בעת ובעונה אחת כמה תהליכים, ואחד מהם יציאת נשים לעבודה מחוץ לבית. הנשים מתחילות להשתתף יותר בתעסוקה, בחינוך הגבוה, במדיניות ובאמנות. ובעקבות אלו חלו שינויים אף בתוך מערכת המשפחתית.
ראשי פרקים:
מדוע נשים עובדות?
התפתחות היחסים עבודה-משפחה חלוקת תפקידים במשפחה אסטרטגיות תעסוקה של נשים מבט לעתיד