קזינו בישראל ככלי מעודד צמיחה- סמינר בנושא איסור שווקים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2006
מספר מילים 10275
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

העידן החדש הביא עימו מהפיכת מידע תקשורתית וטכנולוגית הגורמת לקצוות בתבל להתחבר בקשר גלובלי אחד. לא במקרה אנו עדים לנפילת משטרים, הסרת חסמי מסחר והתרת שווקים אסורים. כלכלת השוק החופשי מוכיחה עצמה כשבראשה עומד המועדון היוקרתי של השוק האירופי. האיחוד האירופי, יחד עם ארה"ב, ביסס את מעמדו כמוביל שינויים בתחום העסקי וכיום רבות המדינות השואפות להתאים עצמן ולהשתייך למועדון המדינות המתקדמות או ליצור קשרי סחר עם הגוש. באווירה התחרותית שנוצרה גופי השלטון המקומי והמרכזי נמצאים בחיפוש מתמיד אחר דרכי מימון, מינוף ופיתוח בכדי להשוות את תנאיהם למתחרים ולא- ימצאו עצמן מאחור במהרה. אחת הדרכים לכך היא התרת שווקים אסורים כמו שוק ההימורים. הנושא עלה לאחרונה לכותרות עקב מספר צעדים הנעשים בתחום ההימורים בארץ ובמדינות כמו סינגפור השמרנית שהתירה הקמת תשלובת קזינו, בית שעשועים ומרכז כנסים. כיום ישראל היא אחת המדינות האחרונות בעולם שאינה מתירה פעילות קזינו למרות היתר קיים להמר בלוטו, טוטו, פיס, באינטרנט ובחו"ל. מספר טענות שהועלו כמו אובדן מטבע ישראלי המושקע בבתי קזינו מחוץ לארץ, קיום הענף  באופן בלתי חוקי והצלחת בתי קזינו שהוקמו לא מכבר במדינות שכנות מאירות באור שונה וחיובי את שאלת הקמת בית הקזינו בישראל. מטרתה המרכזית של העבודה היא לבדוק כדאיות הקמה של בית קזינו כזה בארץ. בית הימורים יהפוך לכדאי רק אם יעזור לצמיחה או יאיץ גורמי צמיחה בארץ  ולכן שאלת המחקר היא – האם בית קזינו בישראל יכול לתרום לצמיחה במשק הישראלי?
ניתן יהיה לבדוק השפעה על גורמי צמיחה במשק ע"י בניית מודל של עיר נבחרת תוך שקלול יתרונותיה וחסרונותיה מול ערים אחרות בארץ ובחינת התאמה של מודל בית קזינו לעיר מבין המודלים השכיחים בעולם.
המחקר הולך מן הכלל אל הפרט. הפרק הראשון פותח במבוא כללי על איסור שווקים ותפקידי השלטון המרכזי. הפרק השני מתאר את התפתחות נושא ההימורים בעולם ומספק רקע היסטורי ועכשווי אודות הענף והיקפי פעילותו . פרק 3 – מתאר את מצב הענף בארץ מבחינה חוקית ובלתי חוקית. העובדה כי החוק בארץ מיושן מאפשרת רק לפיס, לטוטו וללוטו לפעול בתחום ההימורים. כך גורמים כמו בתי קזינו לא חוקיים כביכול (דוגמת אלו באינטרנט שאינם פועלים בגבולות המדינה) יכולים לנצל פרצות ולגרוף רווחים נאים על חשבון המדינה.
הפרק הרביעי סוקר את 50 השנים הראשונות לקום המדינה, מחלק אותם לתתי תקופות על רקע
כלכלי ומדיני ומוציא מתוכם גורמים וזרזים מעודדי צמיחה במשק. הפרק החמישי מציג רשימת מודלים אפשריים לבתי קזינו לפי הניסיון בענף בעולם. פרק 6 מעלה טענות בעד ונגד הקמת קזינו מכל הבחינות. פרקים 7 ו8 מביאים את כל הנאסף בפרקים הקודמים בנוסף למחקר של מכון למחקרי מדיניות בירושלים אל שולחן הניתוחים במטרה לבנות מודל שיתאים ברמת היתרונות והחסרונות שמנינו לעיר אחת או יותר בארץ. על גורמי הצמיחה תיבדק השפעת המודל וכדאיות הפרויקט למדינה.
קזינו בישראל ככלי מעודד צמיחה עבודה סמינריונית בנושא איסור שווקים תוכן ענינים תקציר העבודה —
עמ' 2-3
פרק 1- מבוא –על איסור שווקים ותפקיד השלטון המרכזי — עמ' 4-6
פרק 2- התפתחות ענף ההימורים בעולם -.
עמ' 7-10 פרק 3- החוק ומצב הענף בארץ …
עמ' 11-14
פרק 4- גורמי וזרזי צמיחה כלכלית במשק הישראלי … עמ' 15-19
פרק 5- מודלים של בתי קזינו בעולם — עמ' 20-22
פרק 6- הקמת בית קזינו- יתרונות וחסרונות עמ'
2 3-26
פרק 7- בית קזינו בישראל- בדיקת היתכנות והשלכות כלכליות … עמ' 27-33
פרק 8- סיכום ומסקנות –…
עמ' 34-36
ביבליוגרפיה
עמ' 37-38