כנופיות נוער וחבורות רחוב

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 9307
מספר מקורות 47

תקציר העבודה

קיימים לאחרונה בתקשורת הכתובה והאלקטרונית דיווחים רבים על עבירות של בני נוער, חלקן מבוצעות בחבורות, ולעיתים יש אף דיווחים בתקשורת על "כנופיות בני נוער" וחבורות רחוב המבצעות עבירות פליליות, מפירות את הסדר הציבורי ופוגעות בתחושת הביטחון של האזרחים. תופעת הכנופיות אף מוכרת מסרטי קולנוע רבים שתיארו את התופעה באורח דרמטי, ונחשפתי אף לסרט דוקומנטרי, "כנופית רחוב 18", שתיאר את תופעת נוער הכנופיות באל-סלוודור.
            התופעה סקרנה אותי ולכן במסגרת הקורס "עבריינות נוער" החלטתי לכתוב את עבודת הסמינריון של הקורס תוך בדיקת נושא זה, מתוך שתי שאלות מרכזיות שהעסיקו אותי. השאלה הראשונה, היא- מהי בכלל כנופיה? האם יש הגדרה אחידה לתופעה, ומה מאפיין כנופיות של בני נוער ברחבי העולם? השאלה השנייה שהעסיקה אותי, היא- מה המצב בארץ? האם בארץ קימות כנופיות של בני נוער? שאלה נוספת שהתפתחה במהלך הכנת העבודה, היא- כיצד ניתן להתמודד עם התופעה? במסגרת עבודה זו אנסה להגדיר מהי כנופיה, לסקור את מאפייניה של תופעת הכנופיות בארץ ובעולם ולהציג את דרכי ההתמודדות המקובלות.
תוכן עניינים
מבוא

2
הגדרה של כנופיה וחבורת רחוב — 2
המבנה והתרבות הייחודית בכנופיה – 4
הגורמים לחברות בכנופיה . 5
תחומי פעילות עבריינית של כנופיות … 8
כנופיות בעולם .
10 חבורת רחוב בארץ –. 13
דרכי התמודדות הקיימות בארץ ודרכי התמודדות מוצעות – 15
סיכום –.
18
ביבליוגרפיה …
20 מבוא
            במסגרת עבודתי במשטרת ירושלים, גם במסגרת השיטור הקהילתי וגם כחוקר, נתקלתי לא פעם בהתגודדויות של נוער ברחובות ואף טיפלתי לא אחת בעבירות פליליות שונות, שבוצעו על ידי בני נוער. לא פעם היו אלה עבירות שבוצעו בחבורה של מספר נערים. כמו כן, קיימים לאחרונה בתקשורת הכתובה והאלקטרונית דיווחים רבים על עבירות של בני נוער, חלקן מבוצעות בחבורות, ולעיתים יש אף דיווחים בתקשורת על "כנופיות בני נוער" וחבורות רחוב המבצעות עבירות פליליות, מפירות את הסדר הציבורי ופוגעות בתחושת הביטחון של האזרחים. תופעת הכנופיות אף מוכרת מסרטי קולנוע רבים שתיארו את התופעה באורח דרמטי, ונחשפתי אף לסרט דוקומנטרי, "כנופית רחוב 18", שתיאר את תופעת נוער הכנופיות באל-סלוודור.
            התופעה סקרנה אותי ולכן במסגרת הקורס "עבריינות נוער" החלטתי לכתוב את עבודת הסמינריון של הקורס תוך בדיקת נושא זה, מתוך שתי שאלות מרכזיות שהעסיקו אותי. השאלה הראשונה, היא- מהי בכלל כנופיה? האם יש הגדרה אחידה לתופעה, ומה מאפיין כנופיות של בני נוער ברחבי העולם? השאלה השנייה שהעסיקה אותי, היא- מה המצב בארץ? האם בארץ קימות כנופיות של בני נוער? שאלה נוספת שהתפתחה במהלך הכנת העבודה, היא- כיצד ניתן להתמודד עם התופעה? במסגרת עבודה זו אנסה להגדיר מהי כנופיה, לסקור את מאפייניה של תופעת הכנופיות בארץ ובעולם ולהציג את דרכי ההתמודדות המקובלות.
הגדרה של כנופיה וחבורת רחוב פירושה של המילה כנופיה (Gang), היא קבוצה של אינדיבידואלים שבאמצעות ארגון וביסוס של  חבורה משותפת חולקים זהות משותפת. במקורה של המילה האנגלית לא היתה משמעות שלילית אולם המילה קיבלה הקשר שלילי במרוצת הזמן. חוקרי אקדמיה שונים שעסקו בחקר התופעה התקשו להגיע להגדרה חד משמעית מוסכמת של "מהי כנופיה", אולם ברבות מן ההגדרות יש מן המשותף. מה שמאפיין ומבדיל כנופיה מקבוצות נוער אחרות הוא שהפעילות השגרתית של כנופיה כוללת פעילות בלתי חוקית, כאשר הפעילויות הבלתי חוקית מכוונת על ידי הקבוצה יותר מאשר על ידי היחיד.לכנופיה ישנה נטיה לתבוע שליטה על טריטוריה. בכנופיה בדרכך כלל קיימת מנהיגות מפותחת בקבוצהHuff, 1990).).  ע"פ מלקולם קליין, כנופיה היא "כל קבוצת נוער עמידה ומכוונת רחוב שזהותה כוללת מעורבות בפעילות בלתי חוקית" (Klein, 2005). הגדרה זו התפתחה במשך 5 שנות מחקר והיא מקובלת על יותר מ-100 חוקרי כנופיות באמריקה ואירופה. הברית הלאומית של  איגודי חוקרי כנופיות בארה"ב NAGIA, 2005))מגדירה כנופיה כקבוצה או התאגדות של שלושה או יותר אנשים, שיתכן ויהיה להם סימן מזהה, סמל או שם, ומעורבים, או היו מעורבים, באופן אישי או קבוצתי, בפעילות עבריינית היוצרת אוירה של פחד ואיום. על פי וולטר מילר (1975;1992Miller, ), אחת האוטוריטות הגדולות בארה"ב בנושא כנופיות, במחקר שערך מצא שישה מאפיינים עיקריים המגדירים כנופיה. על פי הגדרתו, כנופית נוער היא איגוד הנוצר באופן עצמאי, של חברים בעלי עניין משותף, בעל מנהיגות מוגדרת ושרשרת סמכות מפותחת, ושיש לו מאפיינים ארגוניים אחרים, כאשר החברים פועלים בתיאום להשגת מטרות מוגדרות, שבדרך כלל כוללות  ביצוע פעילות לא חוקית ושליטה על שטח מוגדר. אסבנסן Esbensen, 2000)), מציע הגדרה מדוייקת יותר הטוענת כי לכנופיה יש את כל המאפיינים הבאים: מכילה יותר משני חברים ונמצאת בטווח מסוים של גילאים (לרוב בין 11 ל-
5 ). לחברים יש זהות משותפת (שלרוב מושגת באמצעות שם הכנופיה, סמלים, צבעים, סימני ידיים וגרפיטי).
הקבוצה מציגה עמידות לאורך זמן (שנה או יותר), וחברי הקבוצה מעורבים בפעילות פלילית. אסבנסן טוען שהדרישה לפעילות פלילית היא הכרחית על מנת להבדיל כנופיות מקבוצות אחרות. גורמי אכיפת חוק שונים פיתחו אף הם הגדרות משלהן להגדרת כנופיות, כפי שניתן לראות בספר החוקים של מדינת פלורידה, פרק 874 (הגדרה דומה קיימת במדינות אחרות בארה"ב):"כנופית רחוב עבריינית: היא ארגון, איגוד או קבוצה פעילה, באופן רשמי או לא-רשמי, שאחת מפעילויותיה העיקריות היא ביצוע של פעולות פליליות או עברייניות, והכוללת שלושה או יותר אנשים שיש להם שם משותף או סימני זיהוי, צבעים או סמלים משותפים, ושיש לה שניים או יותר חברים שבאופן עצמאי או משותף מעורבים או היו מעורבים בדפוס של פעילות רחוב עבריינית." (מתוך Alfonso,
2 003): "Florida State Statutes, Chapter 874:
Criminal street gang: Is a formal or informal ongoing organization, association, or group that has one of its primary activities the commission of criminal or delinquent acts, and that consists of three or more persons who have a common name or common identifying signs, colors, or symbols and have two or more members who, individually or collectively, engage in or have engaged in a pattern of criminal street activity." בנוסף לאי האחידות בהגדרה של "מהי כנופיה", המציאות מראה כי ישנן סוגים שונים ורבים של כנופיות, ויש קושי להכלילן תחת הגדרה אחת משותפת. עם זאת, קליין ניסה לגבש קריטריונים שייסעו להבדיל בין מבנים שונים של כנופיה. על פי קליין, ניתן להגדיר מבנה של כנופיה על פי מספר קריטריונים: 1) האם יש לכנופיה תת-קבוצות או "קליקות" פנימיות; 2) גודל הכנופיה (מספר החברים); 3) טווח הגילאים של החברים; 4) משך הקיום של הכנופיה; 5) האם הכנופיה טריטוריאלית או לא; 6) האם הכנופיה מתמחה בסוגי פשיעה מסויימים או שהיא ורסטילית (Klein, 2000). הגדרה זו חשובה לא רק בגלל ההבחנה שהיא עושה בין כנופיות, אלא גם בגלל שהיא מבהירה כי הסטריאוטיפים הקיימים לגבי כנופיות והתפיסות הקיימות לא בהכרח מתיישבות עם המציאות. ישנם הבדלים בין המבנה של כנופיות שונות והאופן בו הן מאורגנות.
חבורת רחוב, הנה קבוצה הנוצרת ומתפתחת באופן טבעי בקהילה, ללא מסגרת קבועה-