שיטור בעידן המידע- היישום בישראלי של חוק המחשבים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 4970
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

שיטור בעידן המידע- היישום הישראלי של חוק המחשבים עבודה מסכמת בקורס מספר 61879: "בין משטרה לבין דמוקרטיה" מערכת המשפט העולמית ובכלל זה ישראל נדרשת בעידן שלנו לסוגיות משפטיות שלא נדרשו להן בעבר. רוב העסקים והחברות מבססים את כל פעילותם העסקית על מחשבים, מיילים אינטרנט ותוכנות. דבר זה יוצר סוגיות ובעיות אשר מערכת המשפט והמחוקק לא נדרשו לטפל בהן בעבר. מנכ"לים ובעלי עסקים רבים לא מודעים לחובותיהם ולאחריותם בכל הקשור למערכת המחשוב בארגון שלהם. מאמר זה ינסה לתת סקירה קצרה על השינויים שחלו בשנים האחרונות בתחום החקיקה והאכיפה בנושא זה, בישראל ובעולם.
פוקו היה הראשון שהשווה בין ידע לכוח, וטען כי השלטון משתמש במבנים המרכזים ברשותו את הידע, כדי להשיג כוח ושליטה על הציבור. מאז המהפכה התעשייתית, החל תהליך של מאבק חברתי על החזקתו של ידע והשימוש בו, בין אזרחים פרטיים, גופים כלכליים ומערכות השלטון. ההתפתחויות האחרונות בתחום הטכנולוגיה, במקביל להתפתחויות חברתיות ופוליטיות, גרמו להווצרות פער בין חופש הפעולה שניתן לאזרחים, בזכות התפתחויות אלו, ובין המגבלות הקיימות לאיזונו של חופש הפעולה. התפתחויות אלו כוללות למשל, את חדירת הטלויזיה לשוק הפרטי  והתפתחות תקשורת המונים, שהביאה להתפתחות בחקיקת חופש הביטוי. התפתחות חשובה נוספת היא התפתחות המחשב האישי וחדירתו לשוק הפרטי, שיחד עם  פיתוח טכנולוגיות לתקשורת מהירה הובילה  להתפתחות רשת האינטרנט.
חוקים מקומיים הפכו ללא רלוונטיים עם היכולת ליצור –