עבריינות נערות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 3260
מספר מקורות 11

תקציר העבודה

תקציר- עבריינות נערות הינה בעיה קשה ומורכבת הן מעצם הסיבות להידרדרות הנערה לעבריינות והן מהטיפול לנערה שצריך להיות ייחודי לה ושונה מטיפול בנערים.
בעבודה  הראנו את מאפייני נערות במצוקה הנוטות לפעול בעבריינות.
 נערות אלה נמצאות על רצף של ניתוק ממסגרות פורמאליות.הן נמצאות מחוץ למסגרות של לימודים ועבודה או בסיכון לנשירה מהן,הנערות מאופיינות בעימותים עם המשפחה,במערכת של יחסים חברתיים חסרי יציבות המובילים פעמים רבות לשוטטות ובריחה מהבית.במקרים חמורים הן מידרדרות לזנות ושימוש בסמים.נערות אלה נמצאות בתפר הדק שבין העולם הנורמטיבי לעברייני. (גרניאק,גיבור,ארקין ורפאלי  2004) כמעט אצל כל נערות קיימת פתולוגיה משפחתית:,גירושים קשים, משפחה חד הורית, אמהות העוסקות בהישרדות כלכלית,דמות אם חלשה,קשר לא יציב וגרוע עם האם תקשורת המאופיינת בביקורת תמידית ומשפחות המאופיינות בחוסר גבולות.
בנוסף ידוע כי קיים קשר הדוק בן התעללות מינית בילדותן להידרדרות לעבריינות.(גור 2002) בדקנו את מאפייני ושכיחות העבירות של נערות ונמצא כי שכיחות העבירות בקרב נערות היא נמוכה ,ורוב העבירות שנעשות על ידן הן "עבירות סטאטוס" ז"א עבירות שיש בהן התנהגות מינית. ועבירות רכוש בעיקר גניבה.
בעבירות קשות במיוחד ייצוגן של הנערות הוא מזערי.
 ישנן 3 עמדות המתארות את הפעילות העבריינית של הנערות- הגישה ה"זכרית, הגישה ה"מסורתית" והגישה ה"רב גונית". (שטיינברג 1995) מצאנו כי יש 3 דרכים מרכזיות לטיפול ומניעה של עבריינות נערות- מדורים לקידום נוער- בקהילה, בהן הנערה מקבלת הכוונה ע"י עובדת סוציאלית או מדריכים.
מסגרות משפחתיות-הנועדות להחזיר לנערה את תחושת הביטחון והגבולות שחסרו לה במשפחתה.
מסגרות סגורות-מיועדות לנערות שעברינותיהן קשה ,במסגרות אלה הנערות סגורות , ישנה שיטת ענישה  מאוד נוקשה יחד עם טיפול.(גולן,2002) בחירת הטיפול האולטימטיבי לנערה ייעשה כמובן בהתחשבות במצבה הנפשי והמשפחתי, באופי העבירות שלה ובסיכון שהיא מהווה לחברה ולעצמה.(ברגר ושכטר 1989) תוכן העניינים- תקציר –..3
מבוא 4
פרופיל הנערה העבריינית .5
עבריינות נערות-הגורמים לעבריינות –..6-9
מאפיינים וסוגי עבירות –..11
-10 דרכי טיפול ומניעה -12-13
דיון ומסקנות ..14
סיכום –..15
בביליוגרפיה -16