ניהול בינלאומי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5356
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

הפקולטה למנהל עסקים – תואר ראשון עבודה אישית במודול: ניהול בינלאומי  -2072
International Management – 6BM029
מאי
2 008
תוכן העניינים

1 .תקציר
2 .מבוא
3.הצגת שתי המדינות
4 .הצגת שני הסקטורים העסקיים השונים שנבחרו 5.הצגת שני ארגונים שונים
6 . ניתוח השוואתי וביקורתי של 2-3 נושאים 7. הפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה
8 . אסטרטגיות שיתוף פעולה 9. אסטרטגיית שיתוף פעולה רלוונטית ומועדפת
1 0.סיכום
1 1.רשימה ביבליוגרפית
1 .תקציר עבודה זאת עוסקת בשיתוף פעולה בין חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק שבסיסה בבריטניה לבין חברת התוכנה ההודית אינפוסיס. עיקרו של שיתוף הפעולה הוא במתן שירותי מיחשוב לוירג'ין ע"י אינפוסיס, בשיטת מיקור החוץ.
פעילות ה- Off Shore מיועדת ללקוחות אשר רוצים להעביר חלק מתהליכי הפיתוח והבדיקות לאתר מרוחק להורדת עלויות והאצת הפיתוח ושהפעילויות אינן דורשות דיאלוג מתמיד עם הלקוח ושניתן להגדיר להן תפוקות ברורות ומחייבות בכפוף ללוח זמנים מחייב. צוות הפיתוח ב- Off Shore עובד ע"פ נהלים ייחודיים שפותחו למטרה זאת  תחת בקרה שוטפת של צוות אבטחת איכות.
שיתוף הפעולה יהיה ע"י הקמת מיזם משותף בהודו. הקמת המיזם תדגיש את העובדה כי העברת שירותי התוכנה להודו היא לטווח ארוך. כמו כן המיזם יהיה עדיין בידי החברה האנגלית וכך לא תאבד השליטה על אלמנט תפעולי ואסטרטגי חשוב כעיבוד הנתונים.
2 .מבוא
עבודה זאת עוסקת בשיתוף פעולה בין חברת התעופה וירג'ין אטלנטיק                                     (VIRGIN ATLANTIC) שבסיסה בבריטניה לבין חברת התוכנה ההודית אינפוסיס              (INFOSYS).
עיקרו של שיתוף הפעולה הוא במתן שירותי מיחשוב לוירג'ין ע"י אינפוסיס, בשיטת מיקור החוץ.
העבודה סוקרת את שתי המדינות, שני הסקטורים אליהן שייכות החברות, החברות עצמן ואפשרויות לשיתוף פעולה.