קוד אתי ומוסר עבודה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 1690

תקציר העבודה

עבודה באתיקה עסקית קוד אתי                                      מוגש ל:
                                               תאריך הגשה:                                        שמות הסטודנטים:
האם קוד אתי רישמי, "פורמאלי", בארגון ישפיע על מוסר העבודה?
מבוא
נתייחס תחילה להגדרות רלוונטיות עליהם התבססנו:
קוד אתי- מערכת כללים ונורמות התנהגותיות מקובלות ולא מקובלות בחברה, אשר לא מעוגנות בחוק אך קיימות בכל תרבות ופירמה. הקוד מתאר מערך של עקרונות יסוד המורכבים מכללי "עשה" ו"אל תעשה". ציפייתו של הארגון היא כי העובדים עליהם חל הקוד יבינו, יפנימו ויחילו אותו על מעשיהם, כאשר פגיעה בכללי הקוד, גוררת אחריה סנקציה.
התנהגות מוסרית- מתקיימת כאשר פעולה של אדם נעשית מתוך בחירה חופשית העשויה לגרום נזק או תועלת לבעלי עניין ראשוניים ומישניים( אריה רשף, 2002).
עקרונות וערכים מוסריים- מערכת קריטריונים שבהם משתמשים בני אדם בכדי לקבוע מהו מעשה מוסרי ומה לא. האדם שוקל את האלטרנטיבות השונות כנגד הערכים המוסריים שהוא מאמין בהם( אריה רשף, 2002).
שיפוט וחשיבה מוסרית- שימוש בתהליכי הערכה ושיפוט בכדי להחליט איזו התנהגות תתאים למצב הנתון      ( אריה רשף, 2002).
בחברות המובילות כיום בעולם העסקים מונהג קוד אתי ברור ובחלקן אפילו כתוב שתורם להצלחת החברה.
הקוד האתי מהווה –
מנגד יש להתייחס לפרשת אנרון ,שלמרות הקוד האתי שהיה רשום בחברה זה לא השפיע על מוסריות הארגון אלא התרבות הארגונית וההנהגה באנרון הם אלו שהובילו אותה אל הדרך הלא מוסרית .
פרשה זו,  כמו פרשות נוספות אחרות, אשר זיעזעו את ארה"ב בתחילת המאה  ה-21, הוביל  לחקיקה …
כמו כן באירגון יש הרבה קונפליקטים באופן בלתי נמנע בגלל מגוון דעות שונות , סדרי עדיפויות שונים וריבוי בעלי העניין שאותם האירגון רוצה לרצות. האם יש צורך ביצירת קוד אתי כתוב אשר יתן מענה לפתרון בעיות אלו ודומות לה? או שצריך לתת לעובדים לנהוג לפי מוסריותם .