שיפר עסקי עבודה אישית-ציון-+A

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 5161
מספר מקורות 4

תקציר העבודה

בית הספר למנהל עסקים מטלה בקורס שיפור עסקי #2068
עבודה המוגשת כחלק ממטלות קורס שיפור עסקי בלימודי תואר ראשון                                                                                                                                                                                                                                     תקציר מנהלים:
עבודה זו עוסקת בתהליך BPR לחברת משקר.
בחלקה הראשון של העבודה הצגתי את חברת משקר והתבצעה התייחסות בנוגע לפעילות הארגון,שירותיה ומוצריה.
התבצעה התייחסות לתהליך הBPR שעל פיו אבסס את העבודה,כלומר התייחסתי ל15 פעולות מרכזיות שמאפיינות את פעולות הפרויקט.
בהמשך,כתבתי מסמך SOW אשר מאפיין את הפרויקט וכן את שלבי ההכנה שלו.
לאחר מכן הצבתי את
1 5 הפעולות בטבלה אשר ממחישה את משך ועלות הפרויקט וכן,הצגתי באמצעות תרשים AOA,לוח גנט וטבלת זמנים ומרווחים את הנתונים המספריים של התהליך.
בשלב תהליך הבקרה הצגתי את תיאור המשאבים הדרושים,פרופיל המשאבים ופילוס המשאבים על ידי גרפים.
התבצעה התייחסות לתקציב הפרויקט,עלות הפרויקט ומשך הפרויקט,וכן,להסתברות סיום הפרויקט בזמן.
סיום הפרויקט מתייחס לפעולות אשר מתבצעות בסוף התהליך,כמו כן פירוט של גורמי אי הוודאות ותכנית פעולה לאחר ניתוח סיכונים.
חלקה האחרון של העבודה עוסק בתכנית בקרה,כאשר ישנה התייחסות למעגל הבקרה,בניית מדדים ותקנים,הצגת השימושים ותוצרי הלוואי ולבסוף המלצותיי לארגון.
שאלה נושא עמוד מבוא
4
1 ייזום פרויקט ה-BPR א)      שלבי היישום של ה-BPR  בארגון ב)      מסמך SOW של הפרויקט ג)        הצגת שלבי התהליך מנקודת הייזום עד ל-SOW 5-10
2 תכנון פרויקט ה-BPR א)      מסמך WBS ומסמך OBS התהליך ב)      טבלת שלבי פרויקט ה-BPR ג)        רשת PERT, לוח גנט וטבלת זמנים ומרווחים ד)      אבני דרך לפרויקט
1 1-19
3 ביצוע ובקרה של הפרויקט א)      תיאור המשאבים הדרושים, פרופיל משאבים ופילוס משאבים ב)      תקציב הפרויקט לפי פעולות, חודשים ותקציב מצטבר ג)        הקשר בין עלות למשך הפרויקט ד)      ההסתברות לסיום הפרויקט במועד
2 0-26
4 סיום הפרויקט א)      הפעולות בסיום פרויקט ה-BPR.
ב)      פירוט גורמי האי-ודאות בפרויקט ה-BPR והמלצות להתגברות.
ג)        סיכונים אפשריים ותוכנית מגירה.
27-28
5
בקרה א)      מעגל הבקרה על כל מרכיביו.
ב)      בניית מדדים ותקנים לארגון.
ג)        השימושים לתוצרי הלוואי של הבקרה בארגון.
ד)      שיפורים וכיווני פעולה בהתאם לסעיף ג'.
29-33
סיכום
3 4
ביבליוגרפיה
3 5
תוכן עניינים
מבוא
שיפור תהליכי עבודה מהווה יעד אסטרטגי להרבה מאד ארגונים.
ארגונים וחברות אשר רוצים להתקדם וליצור ערכים מוספים חייבים תמיד לבצע שיפור בתהליכים המהווים את קיום החברה.
בדומה לאנשים או מוצרים,לארגונים מחזור חיים עם שלבים שונים.
לשלב שבו נמצא הארגון קיימת השפעה מהותית על תוצאות שיפור התהליכים.
שיפור תהליכים כשינוי ארגוני חייב להיות מנוהל,ניהול השינוי מתבטא בהבטחת תמיכת ההנהלה,בשילוב העובדים תוך כדי טיפול בהתנגדויות.
כמו כן,קיים צורך לנהל את השינוי כפרויקט עם תכנית ובקרה.
מטרת קיומו של ארגון היא לרצות ולשמח את האנשים הקשורים בו. אנשים אלה הם העובדים, הלקוחות ובעלי המניות (או בעלי הארגון), וזה גם סדר העדיפויות במתן תשומת הלב הארגונית.
בעבודה זו בחרתי להתמקד בשדרוג מחלקת שירות הלקוחות של חברת משקר משום שאחד הפרמטרים החשובים, שהחברה שמה לה דגש הוא נושא השירות.