אלימות נגד קשישים

מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 9801
מספר מקורות 26

תקציר העבודה

תקציר תוכן עניינים
נושא                                                                                         עמוד מבוא                                                                                          3-4
היקף תופעת האלימות כלפי קשישים                                                                       5-9
היקף האלימות בחברה הישראלית                                                            10-11  תופעת האלימות בקשישים                                                                    12        סקירת ספרות                                                                                 13-14
סוגי האלימות בקשישים                                                                      15-18
הבדלים בסביבות מגורים והשפעתם על רמות חרדה באוכלוסייה                           19-20 סיבות וגורמים לאלימות כלפי קשישים                                                       21-22
השפעת חברה ומודרניזציה  על אלימות נגד קשישים                                        23
התמודדות עם בעיית אלימות  קשישים בישראל                                                         24-
5 ניתוח חזותי ומרכיביה של שכונת קריית מטלון                                              26-27
שיטה                                                                                                                 28
מדגם                                                                                          28
כלי המחקר                                                                                    28
הליך המחקר                                                                                  29
תוצאות                                                                                        30-31
דיון                                                                                            32-34
ביבליוגרפיה                                                                                   35-36
נספחים                                                                                        37-43
מבוא
הזיקנה מרתיעה ומאיימת ,בעולם המודרני המתקדם האלמנטים הבולטים הם של ההישגיות, הפרט והווה במרכז- אין מקום לזקן. העולם שייך לצעירים. כל הפחדים הללו- מרחיקים אותנו מהזקן ומהזקנה. בנוסף זיקנה זה משהו שכולנו נגיע אליו. לכן אנו יותר נרתעים ממנה. אלימות, התעללות והזנחה של זקנים אינן תופעה חדשה. לאנשי המקצוע הנושא מוכר וכאוב. בשנים האחרונות אף חל גידול בגילויים של אלימות כלפי זקנים. יתר על כן, ככל שהנתונים על ממדי התופעה והתפשטותה חלקיים, גברה ההכרה בקרב אנשי המקצוע כי בהיעדר מדיניות מגובשת לא ניתן להציע ולפתח פתרונות מסודרים לזקנים נפגעי אלימות. גם אנשי מקצוע לא רוצים לעבוד עם זיקנה- פחות רופאים גריאטריים, פחות עובדים סוציאליים שעובדים עם קשישים. זה לא מקום בו אנשים ירצו להתפתח, לוי (2006).
בגלל השיפורים ברמה הרפואית ובאיכות החיים אנו עדים לעלייה באוכלוסיית הקשישים. אחוז הולך וגודל של קשישים מבוגרים מתגוררים בהוסטלים ובבתים בקהילה ומטופלים בעזרת שירותים קהילתיים בביתם. מכאן, אנשים מבוגרים רבים חיים כשהם תלויים באחרים לחיות חיים עם איכות וללא פחד מהתעמרות, איזיקוביץ, וינטרשטין, ולבנשטיין (2004).