האם המשבר הכלכלי העולמי הנוכחי יפגע בסחר הבינלאומי החופשי?