השוני בין האופנה הישראלית לאופנה האירופית

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 4300
מספר מקורות 26

תקציר העבודה

עבודה אקדמאית בנושא:
השוני בין האופנה הישראלית לאופנה האירופית תוכן עניינים
תארנים                                                                                   עמוד 3
תקציר                                                                                     עמוד 4
הקדמה                                                                                   עמוד 5
מבוא                                                                                       עמוד 6
הצורך בכתיבת העבודה                                                          עמוד 7
עיבוד המידע של המחקר הספרותי                                       עמוד 8
פרק ראשון: קלאסיקות                                       חליפות גברים                                                                        עמודים 9-10 שמלות כלה                                                                            עמוד 11
מסקנה                                                                                   עמוד 12
פרק שני: בדים כותנה                                                                                    עמודים
1 3-14
פרווה                                                                                     עמודים 14-16
סאטן                                                                                      עמוד 16
מסקנה                                                                                   עמוד 17
פרק שלישי: פרסום מותג                                                                                      עמודים 18-19
הנחות                                                                                    עמודים
1 9-20 תצוגות אופנה                                                                        עמודים 20-21
מסקנה                                                                                   עמוד 22
הערכת המידע של המחקר הספרותי                                   עמוד 23
ביבליוגרפיה                                                                          עמודים 24-26
תארנים חברה ישראלית חברה אירופית הבדלים בצריכה בשתי החברות קלאסיקות צבע פרסום בדים גזרות תקציר מטרת עבודה זו היא לבדוק את השוני בין האופנה הישראלית לאופנה האירופית. השוני בין סוג האופנות יימדד בכמה רבדים. ראשית, באמצעות הקלאסיקות המייצגות: חליפות גברים ושמלות כלה. שנית, ייבדק השוני בין השימוש בבדים בשתי החברות. הרובד השלישי שלאורו ייבחן הנושא הוא פרסום המותג, שנבדק באמצעות המותג, ההנחות ותצוגות האופנה.
הבעיה המוצגת במחקר זה: האופנה הישראלית שואפת להידמות לאופנה האירופית אך אינה יכולה לבצע זאת באופן מלא.
תמצית המחקר הספרותי: ברוב המאמרים אין דעה חד משמעית לגבי הסיבות לשוני זה, אם כי מרבית הכותבים טוענים כי האקלים והמנטליות הנם הגורמים העיקריים להבדלים אלו.
מסקנה כללית: במרבית הפעמים מצליחה האופנה הישראלית לחקות את האופנה האירופית אך בעקבות הבדלים מהותיים הקשורים באקלים היא אינה מצליחה לחקות אותה באופן מלא. הקדמה עבודה זו היא שלד רעיוני בלבד של מחקר אקדמי בנושא השוני בין צריכת האופנה באירופה לעומת צריכת האופנה בישראל. בעבודה זו נסקרו מגמות אופנה מובילות בשני השווקים על מנת להבין את הגורמים להבדלים באופנה בין שתי החברות.
מבוא
הגדרת שם הנושא:
השוני בין האופנה הישראלית לאופנה האירופית.
מילות מפתח:
שוני – "הפרש, שינוי, תכונת הדבר השונה מחברו, הבדל בצורתם או בתוכנם של שני דברים. …" (מילון אבן שושן, כרך ד, עמוד
1 395). אופנה – "מודה, הדוגמא והאופן המקובלים בזמן מסוים ובמקום מסוים – בצורת לבוש, בנין, רהיטים, כלים וכיוצא בהם. …" (מילון אבן שושן, כרך א', עמוד 71). הגדרה כוללת:
ההבדלים בין דוגמאות האופנה, סוגי הבדים ואופן הפרסום המקובלים בישראל לעומת באירופה.
הצורך בכתיבת העבודה רקע:
באירופה יושבים בתי האופנה המובילים, אשר מכתיבים את האופנה של העולם המערבי.
הבעיה:
האופנה הישראלית שואפת להידמות לאופנה האירופית אף אינה יכולה לבצע זאת באופן מלא.
המטרה:
מטרת עבודה זו היא לבדוק היכן נמצא השוני בין האופנה הישראלית לאופנה האירופית.
עיבוד המידע של המחקר הספרותי עבודה זו מתמקדת בשלושת הנושאים הבאים: קלאסיקות, בדים ופרסום.