תיאור העבודה: עבודה בקרימינולוגיה- עבריינות מין ושיטות טיפול-!!!

תקציר העבודה

תקציר עבודה בקרימינולוגיה עבודה זו נכתבה בשנה א' אולם ניתן לבסס עליה סמינריון, העבודה מתפרסת על 10 עמודים (2837 מילים) ומתבססת על 13 מקורות מהם 7 באנגלית. העבודה זכתה לציון 97!!! עבריינות מין, מאז ומעולם, נתפסה ונשפטה בחומרה רבה מבחינה חברתית ומשפטית, ואף זכתה לגינוי חברתי קשה, זאת משום המעורבות הרגשית הרבה בעבירות מסוג זה, הגובלת לעיתים בבהלה ציבורית (הרן, 1994).
עבודה זו תסקור, בתחילה, את המושג " עבריינות מין", מהם הגורמים לה ומה מאפייניה היחודיים. בהמשך, תעסוק העבודה בצורך בטיפול בעבריין המין ובמטרות הטיפול עצמו.
הטיפול בעבריינות מין הנו הנושא המרכזי של עבודה זו, לכן יתוארו בה בהרחבה, עקרונות הטיפול של השיטה הביהביוריסטית-קוגנטיבית, שהיא השיטה המוצלחת והמקובלת כיום. בהמשך תסקור העבודה את מקומה וחשיבותה של החברה בטיפול בעבריין המין והשתלבותו מחדש בתוכה. בסיום תיבדק הצלחת הטיפול, ע"י בדיקת רצידיביזם (חזרה על עבריינות).
בשנים האחרונות, עפ"י הנתונים הסטטיסטיים, חלה עלייה בעבירות המין ועמה עלתה גם המודעות לנושא הטיפול בעברייני המין (הרן, 1994).
כתוצאה מנתונים אלו, בשנים האחרונות, מנסים מחקרים לבדוק את יעילותם של סוגי הטיפול השונים ואת הצלחתם לפי שעורי הרצידיביזם, זאת על מנת לשפר את הטיפול ולהפחית את רמת שעורי החזרה על העבירה (אתגר ודוידזון,
1 998).
חשוב לציין, כי קיימת הבחנה, בחלק מהספרות המקצועית, בין עברייני מין מתבגרים ומבוגרים, אולם ההבדלים בצורך בטיפול ובשיטות הטיפול, בין שני סוגי האוכלוסייה, הנם זניחים ובלתי משמעותיים.
בחרתי לבצע את עבודתי על נושא עברייני המין, מאחר ואיני יודע האם קיים איזה שהוא טיפול או שיקום שיכול להחזירו אל חיק החברה הנורמטיבית לאחר שביצע פשע כה נתעב.