משיחיות באינטרנט

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מילים 5416
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

משיחיות באינטרנט כיצד משרת האינטרנט את חסידות חב"ד תקציר:
כיצד משמש האינטרנט את חסידות חב"ד ככלי להפצת הרעיון המשיחי? האם הם עושים בו שימוש נרחב לקידום רעיון זה וכיצד מבטאים הטקסטים המפורסמים באתר את הרטוריקה המשיחית? השערת המחקר היא כי האינטרנט משמש כלי מהותי בהפצת הרעיון המשיחי של חסידות חב"ד בשל היותו נגיש לכל אזרח ותפוצתו רחבה ביותר.
מבוא
חב"ד הוא ארגון המתפתח בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות ועושה בהן שימוש לתועלתו האישית. האינטרנט במיוחד מספק לתנועה כר נרחב להפצת הפעילות והאג'נדה התורנית-חינוכית שלה, בהיותו נגיש לכל אדם ומכיל מידע רב.
רבנים רבים מתנגדים לשימוש של החרדים באינטרנט ומכאן ניתן להבין כי מירב הפעילות של חסידות חב"ד באינטרנט מיועדת דווקא לקהל החילוני או שומר המסורת. הפצת התורה "החסידית" בקרב יהודים ולא יהודים היא המשימה העיקרית של חסידי חב"ד מאז שקמה חצר חסידית זו. ואולם, ניכר כי לאחר שהרעיון המשיחי תפס תאוצה בקרב חסידי חב"ד, כלל הפעילות שלהם לבשה אופי משיחי. שאלת המחקר שבה התמקדתי בעבודה זו היא: כיצד משמש האינטרנט את חסידות חב"ד ככלי להפצת הרעיון המשיחי? האם הם עושים בו שימוש נרחב לקידום רעיון זה וכיצד מבטאים הטקסטים המפורסמים באתר את הרטוריקה המשיחית? בשל קוצר היריעה בחרתי להתמקד בטקסט שנכתב על פי שיחה שניהל הרבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, או כפי שהוא מכונה בידי חסידיו, "מלך המשיח" עם אחד מחסידיו לאחר בחירתו לאדמו"ר. טקסט זה מפורסם באתר הרשמי של תנועת חב"ד במסגרת הגותו של הרבי. השערות המחקר שלי הן כי האינטרנט משמש כלי מהותי בהפצת הרעיון המשיחי של חסידות חב"ד בשל היותו נגיש לכל אזרח ותפוצתו רחבה ביותר.
כמו כן, אני משער כי בניתוח הטקסט של הרבי אמצא יסודות של רטוריקה משיחית, אשר מכוונת אל קהל יעד רחב ביותר ומטרתה להביא לשינוי מהותי בסדר הקיים ולקדם את הרעיון המשיחי.
על מנת לבחון את שאלת המחקר אציג את תופעת החסידות בכלל ואת מאפייניה של חסידות חב"ד בפרט. כמו כן, אציג רקע אודות הרעיון המשיחי והשימוש של החסידים באינטרנט. ניתוח הטקסט של הרבי מליובאוויטש נעשה על פי תיאורית ניתוח הרטוריקה המשיחית שהציג הררי במאמרו.