עבודת סיכום במסגרת הקורס ניהול משאבי אנוש - "היבטים בהעסקת סטודנטים כחלק מאסטרטגיית ניהול משאבי אנוש בחברת IBM "

תקציר העבודה

תקציר שני העשורים האחרונים מאופיינים בתהליכים ושינויים רבים בתחום ניהול משאבי האנוש. בעוד שבעבר נחשבה מחלקת משאבי אנוש בארגון כמחלקה אדמיניסטרטיבית,  כיום משולבת מחלקה זו באסטרטגיות עסקיות של הארגון ובתהליך קבלת ההחלטות.
שינויים אינטנסיביים אלה הביאו את תחום משאבי אנוש לאיתור פרספקטיבות חלופיות עבור ארגונים.
בעוד שבעבר התמקדה מחלקת משאבי אנוש בארגון באיתור עובדים איכותיים ויצירת מחויבות ארגונית ארוכת טווח, כעת  הזדקקו הארגונים לשירותים שונים של משאבי אנוש כגון אפשרויות העסקה שונות מהמקובל על מנת להתמודד ולשרוד בשינויים התכופים בשוק העולמי. שינויים קיצוניים בתפיסת הארגון ויכולת ההתמודדות שלו עם דרישות משתנות במהירות הביאו ארגונים רבים בעולם לצמצם את המבנה הארגוני לשטוח יותר בעת משבר ולמצוא פתרונות להרחבה מהירה ויעילה בעת צמיחה. מכאן בעיקר צמחה משרת העובד הזמני.
תופעת העובדים הזמניים השתרשה עמוקות באסטרטגיות הניהוליות של ארגונים שונים כחלק מהתמודדות עם הקשיים שהוזכרו לעיל. כמו כן תופעה זו תופסת נדבך רחב בצמיחת שוק העבודה בשני העשורים האחרונים. יתרה מזו מטרתם של העובדים הזמניים קיבלה תפנית דרמטית בפרק זמן זה והציגה תפיסות חדשות אודות התפקידים אותם הם יכולים למלא. כעת מדובר לא רק על מילוי תפקידי אדמיניסטרציה לרגל חופשות ומחלות אלא מילוי משרות ניהוליות, מקצועיות וטכניות אשר דורשות מיומנויות נרחבות. בהמשך לנאמר חברות מעסיקות עובדים זמניים ממגוון סיבות ועל אף ההשקעה הנדרשת מצד הארגון בשילוב העובדים במעגל החברתי של הארגון, הכשרה מקצועית ופיתוח של העובדים הזמניים, הרווח  (ולא רק הכלכלי ) וכמו כן התועלת עבור הארגון עולה על כל שהוזכר לעיל. בד בבד עם השתרשות שוק עבודה זה  כחלק בלתי נפרד ממגזרי העבודה המסורתיים, החלו תיאוריות מעולם התנהגות ארגונית להתאים עצמן ואף להתגבש כיש מאין אל המציאות החדשה. מושגים כגון "חוזה פסיכולוגי", "מחויבות ארגונית", "תחלופת עובדים" וכו' החלו לקבל משמעות שונה בשוק העבודה, הן עבור המעסיקים והן עבור העובדים.
"משרת סטודנט" הינה משרה ייחודית אשר קיימת בחברת IBM, ולא בחברות רבות נוספות.  לא פעם שמענו על משרות שונות עבור סטודנטים אך לא על תנאי חוזה ומשרה מסוג זה. למשרה זו יכולים להתקבל אך ורק סטודנטים לתואר אקדמאי, כאשר משך ההעסקה הינו 18 חודשים (ניתן להאריך את החוזה עד תום הלימודים),  אך העובד לא יכול להמשיך להיות מועסק בתפקיד זה במידה וסיים את לימודיו האקדמיים. מועמדים לתפקיד עוברים תהליכי מיון אשר כוללים ראיונות ובדיקת רקע ע"י החברה ולאחר מכן הכשרה לתפקיד עצמו .
בחרנו להתמקד בעבודתנו בחברת  IBM היות ושניים מחברי הקבוצה עובדים כסטודנטים בחברה, כך שהתאפשרה לנו גישה למגוון מקורות מידע , דבר אשר תרם רבות ליכולת איסוף הנתונים בעבודה. מטרת מסמך זה היא להציג את ההיבטים המרכזיים הנוגעים להעסקת סטודנטים במשרות זמניות כחלק מאסטרטגית משאבי אנוש, כפי שבאים לידי ביטוי בחברת IBM.
בעבודה זו ננתח את משרת הסטודנט בחברה, את האינטראקציה בין סטודנט כעובד זמני ובין עובדי החברה הקבועים והזמניים, וכן את יכולות הסטודנט במשרה זו ובחברה בכלל. נציג בעבודתנו הסבר על התופעה הגלובלית של העסקת עובדים זמניים ונקשרה לדרך בה חברת IBM מיישמת העסקת סטודנטים כעובדים זמניים.
בהמשך לנאמר נבחן את הסיבות אשר הובילו את הארגון ליצירת "משרת הסטודנט" ושינוי אופי העסקה המקובל, וכמו כן את הסיבות אשר הובילו את הסטודנטים להוות חלק ממערך כוח האדם של חברת IBM כעובדים זמניים ב"משרת הסטודנט".
נבחן האם שילוב של רצונות הסטודנטים לבין האסטרטגיה של הארגון מביאים לתוצאה אשר מספקת את צרכיהם של שני הצדדים ותורמת להצלחה הן ברמת הפרט והן ברמת הארגון.
בעבודה זו נבחן לעומק כיצד ניהול משאבי אנוש יעיל ואפקטיבי מקדם את המטרות העסקיות של ארגון IBM ע"י יצירת משרות מיוחדות אשר תורמות להצלחת הארגון והן לשביעות רצון של העובדים הזמניים אשר מועסקים בו.
לדעתנו נושא העסקת עובדים זמניים הינו נושא חשוב בחברה כיום, לאור השנויים שחלו בעשורים האחרונים בתחום ניהול משאבי האנוש. עם הפיכת מחלקת משאבי האנוש לפונקציה אסטרטגית בארגונים, החלה המחלקה לתור עבור כוח אדם אסטרטגי לארגונים ולשנות את התפיסות המקובלות אודות  אופי משרות, ניהול כוח אדם ותפיסת המשאב האנושי.
נושא                                                 מספר עמוד מבוא                                                                     
2 – 3                                         רקע תיאורטי                                                       
4 – 7
רקע על הארגון                                                     
8 – 10 שיטת המחקר                                                      
1 1 – 12
ממצאים                                                               
1 3 – 15
ניתוח הממצאים                                                   16- 18
סיכום ומסקנות                                                   
1 9 – 20 רשימת מקורות                                                    
2 1