עבודה מצטיינת בקשרים חוקיים

תקציר העבודה

מבוא
מר הנרי גוש עובד בחברת סופוקלס" בית אופנה בע"מ זומן לשיחה עם מנהלת החברה הגב' אסתר וילוז'ני  שהינה בעלת מניות בחברה והתבקש על ידה להיות ערב שני בחוזה השכירות של המפעל . בתחילה הנרי סרב – ונימק את סירובו לבקשתה ואוים בפיטורים בהגיעו לביתו קיבל מכתב ממנהל הבנק אשר דורש פירעון של חוב כספי. מאחר ולהנרי ומשפחתו אין הכנסה נוספת, ניסה הנרי בניסיון נואש לדבר עם בעל החצרים ולהסביר לו את המצב. בעל החצרים לא נענה, ואף התייחס בקלות ראש לדבריו והנרי בלית ברירה חזר למעסיקתו, ונכנע לדרישתה; זאת לא לפני שהובהר ביניהם כי לחתימתו אין כל חשיבות מעבר להליך פרוצדורלי וכי היא פורמלית בלבד והוא לא ידרש למימושה.
כעבור שנה הגב' אסתר וילוז'ני עזבה לחו"ל לאחר שהוציאה מן החברה כספים בסך כולל של למעלה מחצי מיליון ₪  במשך תקופה של כ-5 חודשים.
לאחר עזיבתה הוכרזה כפושטת רגל  והמפעל נסגר. מאחר והערב הנוסף, אביה של אסתר נפטר ובעיזבונו לא נותר מספיק כסף בכדי לעמוד בהתחייבויותיו בעל החצרים הגיע לערב השני (מר הנרי גוש)  כדי לדרוש את דמי שכירות המפעל.
מהנתונים אשר הוצגו בפנינו באירוע הנתון אנו למדים כי "הנרי חתם ביד רועדת" על שטר הביטחון כאשר נדחק לפינה ואיומי הפיטורים "ריחפו מעל ראשו" וזאת רק מדאגה לעתידו  הכלכלי והאישי ולעתיד משפחתו.
בעבודה זו נבחן את פרטי המקרה, החל ממעמדם המשפטי של הצדדים, יחסי הגומלין, הדינים אשר חלים עליהם וכן נפרט את האפשריות העומדות בפניהם על מנת להיחלץ מהמצב אליו נקלעו.
תוכן עניינים
תוכן עניינים –.2
מבוא -.3
המשתתפים באירוע 4
תאור הנסיבות -..4
האפשרויות העומדות בפני הנרי גוש – בגין הערבות –…5-7
האפשרויות העומדות בפני עובדי החברה,  לגביי פיצוי פיטורין, דיני חברות והרמת מסך –8
מעמדם המשפטי של הצדדים ..9
יחסי הגומלין של הצדדים -.10 הדינים החלים על מערכות היחסים המתוארות לעיל -…11-12
סיכום …13
ביבליוגרפיה –14
נספחים –..15-19
1 . חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – חלקי 15-18
2 . משולש הערבות ..19