עבודה מצטיינת A+ בניהול משאביים

תקציר העבודה

תקציר מנהלים התבקשנו לבחון ולתת חוות דעת על תהליכי בקרת איכות בארגון וכן להגיש את המלצותינו באשר לייעול תהליכים קיימים, בניית מערכת איכות ובנוסף להציע מתודולוגיה לפיתוח מוצרים חדשים.
הארגון שנבחר הינו מפעל הייצור פטיסארט של רשת ארקפה, ארגון אשר הוקם והתפתח בעשר השנים האחרונות בהצלחה ומתאים דיו ליישום התהליכים שנלמדו.
בבדיקה שנערכה נמצאו תהליכי ייצור ובקרת איכות המהווים תשתית נאותה להתייעלות ומניעת הכשלים שנמצאו להלן:
כשלים פנימיים מוצרים פגומים בתהליכי ייצור מוצרים שהתקלקלו על המדף אריזות פגומות תקלות בצי המשאיות כשלים חיצוניים איכות חומרי גלם – גלעינים בזיתים איכות חומרי גלם – חרקים עיכוב בהספקה בשל לחצי תנועה פגמים במוצר בזמן השינוע נערכה השוואת ביצועים Benchmarking מול מאפיית אנג'ל ,חברה בקנה מידה גדול.
הממצאים מצביעים על חוסר יעילות בתחום השינוע ובמקרה זה יהיה נכון לשקול להוציאה למיקור חוץ.
תוכן העניינים:
תקציר מנהלים.. 2
תוכן העניינים:. 3
מבוא:. 4
פרק 1 – פטיסארט מפעל היצור של רשת ארקפה – תהליכים. 5
פרק 2- הצעה למערכת איכות :. 9
2 .א' – Benchmarking – לפטיסארט לשיפור איכות השינוע. 9
2 .ב' – גישה לניהול אי האיכות. 12
2 .ג' – ישום ISO 9000 . 15
2 .ד' – הצעה למערכת בקרת האיכות. 17
פרק 3. – בניה מחדש BPR של איכות הלוגיסטיקה ב – פטיסארט. 19
פרק 4 – מתודולוגיה לפיתוח מוצרים חדשים. 21
הצעה לפיתוח מוצר חדש:. 22
סיכום:. 23
ביבליוגרפיה:. 24
נספחים..
5 העבודה בפונט 14