עבודה מצטיינת A+ באסטרטגיה בעידן המודרני

תקציר העבודה

תוכן עניינים
תוכן עניינים. –
2 – מבוא. – 3 – רעיונות מרכזיים במאמר. – 3 – המערכת הינה חד-קוטבית. –
3 – מערכת חד קוטבית נוטה לשלום. –
4 – מערכת חד קוטבית היא יציבה. –
4 – מסקנות. –
6 – רשימת מקורות. – 7 – מבוא
לאורך ההיסטוריה בתקופות שונות העוצמה במערכת העולמית התחלקה בין מדינות שונות, כך שלמעט מקרים יוצאי דופן, לעולם לא הייתה מדינה אחת אשר ריכזה את כל העוצמה בידיה והיוותה קוטב יחיד. מצב יוצא דופן זה קורה בימינו כאשר ארה"ב מחזיקה מזה עשור בעוצמה חסרת תקדים וביכולות הממקמות אותה הרבה מעל כל מדינה אחרת. ייחודיותו של מצב זה גורמת לכך שהדעה הרווחת היא שמדובר בנקודת מעבר – בתום המלחמה נעלם קוטב אחד ומיד יצוצו קטבים אחרים מתחרים לארה"ב, משום שזהו טבעה של עוצמה מראשית ההיסטוריה ומשום שבריכוז העוצמה בידי מדינה אחת קיים חשש לשלום העולם. Wohlforth מבקש לסתור טענה זו במאמרו ובנייר זה נבחן אם הטיעונים שהוא מציג מוכיחים את התיאוריה שלו וכיצד הדבר מתיישב עם הדוגמא של סין והתפתחותה הכלכלית המואצת בשנים האחרונות.