פוליטיקה השוואתית - עבודה מעולה

תקציר העבודה

מבוא
בעבודה זו בחרתי להתמקד באמריקה הלטינית ובתיאור השינויים החברתיים והפוליטיים אותם עוברת היבשת מאז שנת 2001, במסגרתם כשלושה רבעים מאוכלוסיית היבשת נמצאים כיום תחת שלטון ממשלת שמאל – שינוי מפליג מהמצב הקודם של ממשלות בעלות אידאולוגיה ימנית ואף מהפכני במדינות כמו אורוגוואי, שם בפעם הראשונה ב-180 שנות קיומה של המדינה עלה נשיא מצדה השמאלי של המפה לשלטון (!), וזאת כמתואר במאמר "שמש אדומה מעל אמריקה הלטינית" שהתפרסם בעיתון גלובס באפריל 2005.
התהליך המתואר נראה על פניו כתהליך בו בני מעמד הפועלים – העניים, לוקחים לידיהם את השליטה במדינה תוך מאבק בבעלי ההון – תהליך מרקסיסטי קלאסי, אולם בעבודה זו אנסה לתאר את התהליך מתוך שתי גישות נוספות בכדי לענות על שאלת המחקר – האם ניתן לראות את המאורעות בארגנטינה ובוונצואלה מבעד לתיאוריות לא מרקסיסטיות?
קריאה מהנה.