יתרונות וחסרונות בשיתוף ומעורבות הורים בעשייה החינוכית

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2007
מספר מקורות 8

תקציר העבודה

חשיבות ויתרונות שבשיתוף הורים שיתוף הורים בתהליך החינוכי תורם לכל הצדדים המעורבים: ילדים, הורים ומורים.
תרומת השיתוף לילד: התועלת אותה מפיק הילד משיתוף הפעולה בין הוריו למוריו באה לידי ביטוי הן בתחום הישגיו הלימודיים ומיומנויות אינטלקטואליות, והן בתחום האישי: מקרבת את שני הצדדים (ההורה והילד), נותנת להם חומר לשיח, מגבירה את דימויו והביטחון העצמי של הילד, מביאה לעלייה במוטיבציה, שיפור בהרגלי הלמידה, הפחתה משמעותית של בעיות משמעת והיעדרויות מביה"ס (נוי. תש"ן. עמ' 30. סנונית. גל ומלכה ק' אלכסנדרוביץ'. 1992. עמ' 14).
בנוסף, נתרם הילד בהעשרת עולמו והרחבת אופקיו.
הילד נפגש עם אנשים שונים המייצגים עולמות שונים מבחינת גיל, ידע, ניסיון חיים, מקצוע, תחביב וכד'. באמצעות מפגש זה נפתחות בפני הילד אפשרויות והזדמנויות חדשות ללמידה, להעשרה ולהזדהות (נוי. תש"ן. עמ' 30).
תרומת השיתוף להורה: הורים מעורבים ניתנת להם הזדמנויות ואפשרויות להעמיק את היכרותם עם עולם הילדים, להתבונן בילדיהם באינטראקציה שלו עם חבריו / מוריו, ולהכיר את חברת הילדים. "ההורה לומד להכיר את ילדו מזווית ראיה שאין לו הזדמנות ללומדן אלא אם כן יבלה עם הילד במעון" (גל ואלכסנדרוביץ. 1992.
עמ' 15). כמו כן, היכרות עם תוכני לימוד ודרכי הוראה, וכל זאת בדרך לגיטימית, כשותפים פעילים ולא מבקרים מן הצד. בנוסף, הורים המעורבים נתרמים אף בפן האישי.
השותפות בתהליך החינוכי מאפשרת להם לטפח את אישיותם, לספק את צורכיהם, מחזקת את ביטחונם העצמי כהורים, וזאת באמצעות מימוש כישרונותיהם בין אם זה באמנות, יצירה, מנהיגות, ארגון וכי"ב, כישרונות שאינם באים לידי ביטוי במקומות אחרים (נוי.
תש"ן. עמ' 31. גל ואלכסנדרוביץ. 1992. עמ' 15).
"את הרווח הגדול ביותר משיתוף הורים בעבודה החינוכית מפיקים המורים" (נוי. תש"ן. עמ' 31).
רווח זה בא לידי ביטוי במספר תחומים:
הראשון המשמעותי הוא התחום הרגשי –  כאשר מתקיימים בין ההורים למורה יחסי שיתוף מקבל המורה מהם תמיכה רגשית, ובכך שיתוף זה ביניהם הופך לאחד האמצעים היעילים ביותר כנגד השחיקה בהוראה. הורים אשר הופכים לשותפים בעבודה החינוכית בביה"ס, אשר התנסו בעבודה בפועל, עשויים להבין את מורכבותו של מקצוע ההוראה, הופכים לתומכים ומשנים בעקבות כך את נקודת ראותם על המורים ועל ההוראה בכלל. הערכה זו של ההורים הינה חיונית לדימויו המקצועי, החברתי והאישי של המורה (נוי. תש"ן. עמ'
3 2). בנוסף, המפגש עם מבוגרים ששיתוף זה מזמן למורים במסגרת עבודתם, באמצעות החלוקה הן בקשיים והן בהישגים, עשוי להפיג את תחושות הבדידות המלווה לעיתים את המורים, ובכך להגביר את המוטיבציה של המורה להמשיך להתמודד ולהתחדש (נוי. תש"ן. עמ' 32). תחומים נוספים: