עבודת סמינר בתולדות האמנות- מגדר ואמנות- החוויה האפורה: אדיראן פאייפר

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2009
מספר מילים 7681
מספר מקורות 17

תקציר העבודה

אדריאן פייפר "החוויה האפורה" עבודה סמינר בקורס:
מגדר ואמנות  תוכן ענייניים מבוא -..
ע"מ 3-8
זהות עצמית —
ע"מ 8-13
זהות שאולה -…ע"מ
1 3-19
זהות חברתית -..
ע"מ 19-
5 סיכום …
ע"מ 26
ביבליוגרפיה –.
ע"מ 27-28
נספחים ע"מ
2 9-41                                                        עבור האמנית המושגית והפילוסופית הקנטיאנית  אדריאן פאיפר, זהות הינה סוגיה מורכבת , מרובדת ולעיתים אניגמאטית שיש לחקורה ולהסיר מעליה את הקטגוריות החברתיות המקבעות.
לטענתה, קטגוריות חברתיות מעצימות את הפערים הקיימים בין קבוצות אתניות ומגדריות שונות, ומקבעות זהויות שקריות אצל האדם.  בעבודותיה מבקשת פייפר להניע אצל הצופה תגובה כלשהי או שינוי.
פייפר נולדה ב1948
בהארלם למשפחה אפרו- אמריקאית; אימא שמקורה מג'מייקה ואב בעל שורשים לבנים. למדה בבית הספר לאומנות חזותית, ועשתה ב.א  בקולג' העירוני של ניו- ורק ומאוחר יותר למדה לתעודת P.H.D בפילוסופיה באוניברסיטת הארוורד שהיא מתמחה בפילוסופיה הקונטיננטאלית של הגל וקאנט. פייפר היא דור ראשון לאמנים קונספטואליים, פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת ואסלי ומתרגלת יוגה ושיטות רוחניות מהמזרח. פייפר כותבת הרבה ונדמה כי  מסיבה זו יש עליה חומר כתוב יותר מכל אמן בן תקופתה. ראוי לציין, כי כתיבתה של פייפר מנהירה מאוד את עבודותיה, אך עם זאת,  מעמידה את הצופה  בפני קושי מסוים, מאחר והוא נשבה אחר הפרשנות המודעת של פייפר ואולי מפספס מעט את הפרשנות האישית המתמקדת ברבדים הלא מודעים בעבודותיה.   מעניין עיסוקה העיקרי של פייפר, הוא סוגיות הגזע בארצות הברית. את חווייתה האישית מתארת פייפר כ"חוויה האפורה", דהיינו את היותה אישה מולטית במרחב הדיכוטומי של הקטגוריות הגזעיות- לבן ושחור.  ראוי לציין שהיא לרוב לא מתעסקת בסוגיות  מגדריות באופן ישיר, אך לדעתי העיסוק בגזע טומן בחובו גם את הסוגיה המגדרית. בראיון עם החוקרת לוסי ליפרד היא אומרת כי אי אפשר לנתק את היותה אישה מהאופי של עבודותיה והן אכן מושפעות מכך בצורה זו או אחרת.
 בעבודתי, אבקש לחקור את האופניים השונים בהם מייצגת פייפר את סוגיית הזהות בעבודותיה ואציע כי ניתן לחלקן לשלושה מישורי  חקירה עיקריים; חקירת הזהות העצמית, חקירת הזהות העצמית דרך שינויים חיצוניים ותודעתיים וחקירת הזהות החברתית של פייפר עצמה והצופה בעבודותיה. אטען כי באמצעות השימוש בסיפור חייה ובאישיותה כאובייקט אמנותי, מקווה פייפר להניע תגובה או שינוי כלשהו אצל הצופה. במילים אחרות, ברצוני להוכיח כי עבודותיה של פייפר הפועלות בשלושה מישורים אלו אינן רק עבודות פוליטיות או אישיות, אלא מהוות סימביוזה בין הרובד הביוגראפי לרובד החברתי.
אטען כי פייפר מגיעה לתובנות פוליטיות דרך הביוגרפיה האישית שלה ובאמצעות עבודות אוטוביוגרפיות  מנחילה את השקפותיה הפוליטיות לצופה.