הועדה לזכויות הילד

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2008
מספר מילים 6961
מספר מקורות 11

תקציר העבודה

תקציר: הבעיה המרכזית שברצוני לבחון בעבודה היא: באיזו מידה הצליחה "הועדה לזכויות הילד" של הכנסת להשיג את המטרות שלשמן הוקמה ומהי תרומתה לקידום ויישום זכויות הילד במדינת ישראל? בנוסף, החלטתי לשים דגש על הדילמה האם יש צורך בוועדה מיוחדת שתעסוק בנושא "זכויות הילדים" או היה מקום לתת זאת לוועדה קיימת,דוגמת וועדת החינוך או וועדת הרווחה?
השערת המחקר מניחה שמאז הקמת הוועדה חלה התקדמות רבה ביישום זכויות הילד על בסיס האמנה הבינלאומית לזכויות הילד.  ברצוני לציין שהשערת המחקר נובעת מעובדת היותה של מדינת ישראל מדינה דמוקרטית הרואה עצמה כמדינה מערבית ואשר חתומה על "האמנה הבינלאומית לזכויות הילד".
העבודה מבוססת על מקורות ספרותיים שונים, אתר הכנסת ותוך הסתמכות על הפרוטוקולים של הוועדה עצמה.
לפני תחילת הדיון אציג חומר רקע על נושא "זכויות הילד" בראייה ההיסטורית וכפועל יוצא של שיח זכויות בינלאומי, לאחר מכן אתמקד בתהליכי התפתחות זכויות הילד בחברה הישראלית.
גוף העבודה יעסוק בוועדה עצמה, הסיבות להקמתה, המטרות שהוצבו לפניה והישגיה. בנוסף, אתן נקודת מבט על גופים אחרים העוסקים בנושא זכויות הילד ותפקודם על מול הוועדה. בסוף העבודה יוצגו מסקנות וסיכום.
תוכן עניינים:
מבוא   –…   2
רקע היסטורי ו"שיח זכויות" בינלאומי  –.    3
התייחסות חקיקתית במדינת ישראל   –…    6
הסיבות להקמת הוועדה וקביעת מטרות   -…    8
הועדה מול גופים אחרים העוסקים באותו נושא  –…   11  הישגים בשטח      13
ביקורת ומסקנות   —
   14
ביבליוגרפיה  ..    16
נספח א'- נוסח מקוצר של "האמנה הבינלאומית לזכויות הילד"  –   17
נספח ב': חוקה בהסכמה – נוסח מוצע לסעיף בנושא זכויות ילדים  ..   19