העבודה באה לבדוק מדוע נשים פלשתיניות מבצעות פיגועי התאבדות

תקציר העבודה

תוכן עניינים:

1 .מבוא- עמוד 2

2 .רקע היסטורי- עמוד 3

3 .מניעים ארגוניים לשימוש בנשים- ע"מ 4-7
א.שימוש בסטריאוטיפ הנשי- ע"מ 5-6
ב.מעבר בבדיקה הביטחונית- עמוד 7

4 .מניעים אישיים להפוך למחבלת מתאבדת- ע"מ 8-13
א.המניע הדתי- עמוד 9
ב.המניע החברתי- ע"מ 10-11
ג.המניע הפסיכולוגי- ע"מ
1 2-13
5.סיכום ומסקנות- עמוד 14

6 .רשימה ביבליוגרפית- ע"מ 15-16
תופעת פיגועי ההתאבדות הנעשים על ידי נשים,הינה תופעה חדשה שבכדי להבינה,אנסה בעבודה זו, לבדוק,את המניעים האישיים אשר גורמים לאישה אנונימית להפוך למחבלת מתאבדת.אך מכיוון שפיגועי התאבדות הם תופעה ארגונית שאינם יכולים לצאת לפועל ללא תמיכה ארגונית במחבל/ת,אנסה לבדוק גם את המניעים האירגוניים לשימוש בנשים כמחבלות מתאבדות.לכל אחד מהשאלות הללו ייוחד פרק משלו,בנוסף לרקע היסטורי.
מכיוון שאת המניעים האמיתיים אשר הביאו את כל אחת מהנשים לידי מעשה קשה מאוד לקבוע משום שרובן אינן בין החיים,כל שנותר הוא להסתמך על מחקרים, פסיכולוגיים ואחרים,שנעשו בעבר וכן על מיעוט החומר שכוחות הביטחון אישרו לשחרר,הן על המתאבדות והן על האסירות בכדי לנסות ולהבין את התופעה החדשה הזו.