חוק שימור החומר - חישוב ריכוזים ומיהולים

מוסד לימוד
מקצוע
שנת הגשה 2010
מספר מילים 7929

תקציר העבודה

נושא המעבדה:
מעבדה מס' 7 – א.    חוק שימור החומר ב.    חישובי ריכוזים ומיהולים ניסוי א – חוק שימור  החומר רקע תיאורטי תמציתי- חוק שימור החומר – נקרא גם חוק שימור המסה, חוק הקובע שמסה במערכת חומרים מסוימת אינה יכולה להופיע או להיעלם, אם כי היא יכולה לשנות צורה.
מס' האטומים של כל יסוד במגיבים יהיה שווה למס' האטומים של אותו היסוד בתוצרים.
מטרת הניסוי – בדיקת חוק שימור החומר במערכת סגורה ובמערכת פתוחה.
כדי לבדוק את חוק שימור החומר התהליך חייב להתבצע במערכת סגורה בזמן ההתרחשות הכימית, הדרישה למערכת סגורה הכרחית לשם קיום חוק שימור החומר.
כאשר המערכת אינה אטימה לחלוטין לגבי כל אחד מהמרכיבים שלה, או לגבי חדירת חומר לתוכה, אין אפשרות לוודא את קיום חוק שימור החומר באותה מערכת.
בניסוי הבא הכנסנו למערכת סגורה נתרן קרבונט ואותו ערבבנו עם סידן כלוריד – צפינו בתגובה שהתרחשה ובדקנו אם התקיים חוק שימור החומר.
לאכן מכן,את אותה המערכת השארנו כמערכת פתוחה והכנסנו לתוכה בזהירות חומצה גופרתית – צפינו בתגובה שהתרחשה ובדקנו שהאם זה נכון שבמערכת פתוחה לא מתקיים חוק שימור החומר.